Han Marie Stiekema

HET VERLICHTE HANDELEN

Inspireren
Visie ontwikkelen
Perspektief aanreiken
Bewustwording initieren
Het voortouw nemen
Integratie bevorderen
Zelfbeschikking uitbreiden
Gemeenschap versterken
Gezondheid optimaliseren
Richting aangeven
Houvast bieden
Hoop geven

Onze Top Issues

EEN NIEUWE SPIRITUALITEIT

Het Verlichte Handelen

EEN NIEUW WERELDBEELD

Brief aan spirituele en religieuze leiders wereldwijd

Het Ontredderde Westen

Existentieel Humanisme

De mens geworteld in Hemel en aarde

EEN NIEUWE SAMENLEVING

Sociocratie

Gemeenschapsdemocratie vlg. J.Althusius

EEN NIEUWE GEZONDHEIDSZORG

VitalWorld

Moge deze website een bron van inspiratie voor je zijn!

De volledige naslagwerken zijn te vinden in Publicaties

Ons verdere programma vind je in onze

newsletter

 Het Verlichte Handelen

Zolang je nog in de vooruitgang van de cultuur „met zijn onbegrensde mogelijkheden“ blijft geloven,
zal er geen toekomst zijn.Wanneer je echter met de rug tegen de muur staat, geen kant meer
op kunt en bewust wordt, zal er een wereld voor je opengaan.

                                                                                                         Han Marie Stiekema

„Het Verlichte Handelen“ is geen gewoon boek. Het is een boek dat op een lijn staat met andere hoogtepunten uit de spirituele literatuur. Voor het eerst is er de kern van een spiritualiteit voor het Westen in samengevat. Dit boek komt precies op tijd. Het is de zo noodzakelijke gids in de duisternis van de huidige Ontreddering. „Evolutionaire vervreemding“, het afgesneden-zijn van onze Bron, onszelf en onze omgeving is het kenmerk van de Westerse cultuur op dit moment. Al het lijden is daar op terug te voeren. Het antwoord is ware spiritualiteit: de eenheid van Zelfverwerkelijking (jeZelf-zijn), Vernieuwing (in relatie met je omgeving), Integratie (heelwording) en Actie (in de wereld), het geheel vervat in vier (sub)boeken.

In dit werk kun je instappen waar je zelf wil. De vier „boeken“ kunnen in relatie tot elkaar, maar ook afzonderlijk gelezen worden. Elk boek bevat drie hoofdstukken die allen vernieuwingen op hun gebied zijn. Zo omvat boek 1 „Realisatie“ Wegen van Zelfverwerkelijking: „Levend Zen“ een practische handleiding in meditatie en beoefening in voelend gewaarzijn, „Lied van Vol-Ledigheid“ een uniek verslag van de ervaring van het Bovenpersoonlijke en bij „Meister Eckhart Hier en Nu“ is het alsof de Meester in levende lijve voor je staat.

Boek 2 „Vernieuwing“ omvat „De Boodschap“, de ultieme Sutra waarin het mysterie van het leven in al zijn diepte is beschreven, terwijl „l’Originali“ een uitnodiging is tot het beoefenen van je tweevoudig geworteld-zijn en het in praktijk brengen van onbaatzuchtige liefde. Bovendien geeft het de aanzet voor vernieuwing van de gehele Westerse spiritualiteit in de Traditie van de Oorspronkelijken. Het volgende hoofdstuk „Hemel op Aarde“ laat je proeven hoe het is wanneer je werkelijk innerlijk vernieuwd bent. De subtiele relatie met de natuur wordt transparant in poezie die van Hart tot Hart gaat.

Boek 3 begint met de „Integratie“ op fysiek niveau. Dit hoofdstuk „Stroomsysteem en Optimale Vitaliteit“ is een doorbraak op medisch gebied, het geeft je alle informatie en inzicht om optimaal gezond te worden en te blijven. Een stap verder is het hoofdstuk „Gids voor zelfintegratie“. Hier wordt de psychologische kant van de innerlijke weg voor de lezer nader uitgewerkt met vele waardevolle raadgevingen voor het integreren van hindernissen en blokkaden. „Heel het Leven“ doet daarbij nog een stap verder. Het beschrijft de eenheid met jezelf, je persoonlijkheid, je lichaam en de natuur, met je medemens met tot slot het opgaan in het Goddelijke.

In de drie afsluitende hoofdstukken van Boek 4 „Actie“ wordt het laatste aspect van het Verlichte Handelen beschreven: het mededogen met de wereld. In „Ontwaakt“ is de gehele Westerse geschiedenis vanuit spiritueel perspectief herschreven en...op zijn kop gezet. Het beschrijft het lange proces van onze vervreemding culminerend in de Grote Ontreddering van de huidige wereldcrisis. Er is echter de mogelijkheid tot Ommekeer in „Het Grote Leerproces“, de heelwording van zelf en samenleving in zeven stappen. De samenleving komt hiermee in zijn „Lichtende Midden“, hetgeen verder uitgewerkt is in een blauwdruk van de BasisDemokratie.

Het Verlichte Handelen is geschreven voordat Han Marie Stiekema zich realiseerde, dat alles
voortkomt uit de Grote Moeder. Om meer over Haar te lezen moet je andere delen van
het werk openklikken. Ga daartoe terug naar de index. Bovendien is het wellicht
goed te weten, dat
hoofdstuk 1.2 "Lied van Vol-Ledigheid" slechts een
beknopt overzicht is. Voor de volledige autobiografie: Open
het
boek:"Lied van Vol-Ledigheid"

INHOUD

VOORWOORD

BOEK 1 REALISATIE

INLEIDING

1.1 LEVEND ZEN
Ontkiemen
Wortelschieten
Ontwikkelen van de stam
Ontluiken
In bloei staan
Vrucht dragen
Sleutel tot Levend Zen
Verklarende woordenlijst
Literatuur

1.2 LIED VAN VOL-LEDIGHEID
Opening
Visioen
Een Droom
Vrijend Vrij

Loutering
De Geliefde
Dansen
Het Absolute Niets
Het Grote Licht
De Verschrikking
Amsterdam, Augustus 1980
Stille Kracht
Donkere Nacht van de Ziel
Mededogen
De Cyclus Voltooid
Het Groene Gras

1.3 MEISTER ECKHART HIER EN NU
Bewustwording
Zelfoverstijging
Verlichting
Eenwording

BOEK 2 VERNIEUWING

INLEIDING

2.1 DE BOODSCHAP
De Boodschap
Toelichting

2.2 l’ORIGINALI
VAN DE TWEEVOUDIGE OORSPRONG
UITGANGSPUNTEN
DE DAGELIJKSE PRAKTIJK
Terug in de Oergrond
Geworteld in de aarde
Onbaatzuchtige liefde
ACTIVITEITEN
Teaching
Training
Viering
Consultatie
Genezing
Delen
Actie
Studie
INITIATIE
Greenie’s
Originali
Groene Monniken
NABESCHOUWING
APPENDIX

2.3 HEMEL OP AARDE
Blik in mijzelf
Diepe tederheid
Een glimlach
Holle knotwilgen
Mistige ochtend
Prettig is de wereld zo
Klaarhelder blauw
Spel der golven
De hemel die openbreekt
In de armen van mijn stilte
De bodemloze grond
Deel van dit ene grote leven
4 STAGIONI
Hoe zij mij toelacht
Het gras, de bloemen, de bomen
Zoete gloed van minne
Het gras liefkozend
Samen met de bomen dansen
Alles is overvloed
Ik sta verwonderd stil
Lopende in mijn voetzolen
Overal bloeien de papavers
Het grenzeloze Niets
Wat een fris ontwaken
Miljarden levens
Het geheim van het bestaan
De vreugde van het hiernu
Je hart openen
Het vuile water in de sloot
Bomen in vallend duister

BOEK 3 INTEGRATIE

INLEIDING

3.1 STROOMSYSTEEM EN OPTIMALE VITALITEIT
Het Stroomsysteem
Voeding
Vertering
Transport
Verbranding
Assimilatie
Ontgifting
Uitscheiding
Schoonheid van Binnenuit
Stressmanagement
Chronische ziekte
Een Nieuwe Gezondheidszorg
Het Milieu
APPENDIX

3.2 GIDS VOOR ZELFINTEGRATIE
Inleiding
Lichaamsbewustwording
Gewaarzijn
Zelfoverstijging
Blokkaden
De Tegenstrever
Het Creatieve Proces
METAsynthese
Literatuur

APPENDIX
Spiegel aan de wand
De Afkickkuur

3.3 HEEL HET LEVEN
DE EENHEID MET JEZELF

Voelend Gewaarzijn Meditatie
Lichaamsbewust lopen
Delen
DE EENHEID MET JE PSYCHE
Innerlijk Dialoog Meditatie
Delen
DE EENHEID MET JE LICHAAM EN DE NATUUR
Levensboom- of Hartmeditatie
Delen
DE EENHEID MET DE MENSEN OM JE HEEN
Beste Vriend Meditatie
Delen
DE EENHEID MET HET UITEINDELIJKE
Totale Overgave Meditatie
Leegte Meditatie
Delen
GRENZELOOS MEDEDOGEN
OVER DE NATUURLIJKE PLAATS
DER SOORTEN IN DE EVOLUTIE

BOEK 4 ACTIE

INLEIDING

4.1 ONTWAAKT!
- Het Ontredderde Westen -
GEBOORTE
Het Matriarchaat
VERLICHTING
De Grote Verlichten
VERDUISTERING
De Kerk
RESTAURATIE 1
De Mystiek der Middeleeuwen
INBEELDING
De „Renaissance“
INFLATIE
De „Verlichting“
RESTAURATIE 2
De Romantiek
ONTREDDERING
De Moderne Tijd
OMMEKEER
Als Mogelijkheid
LITERATUUR

4.2 HET GROTE LEERPROCES
Inleiding
De Nieuwe Mens
Het Leerproces
Eerste Stap: Zelfrealisatie
Tweede Stap: Gezond door Optimale Vitaliteit
Derde Stap: Milieuvriendelijk Huishouden
Vierde Stap: Netwerken
Vijfde Stap: Regionalisatie
Zesde Stap: Eco(logische) Economie
Zevende Stap: De Verlichte Samenleving
APPENDIX

4.3 HET LICHTENDE MIDDEN
- Blauwdruk voor de BasisDemokratie -
ACHTERGROND
BLAUWDRUK
EEN EERSTE STAP
OP VRIJWILLIGE BASIS
TOT SLOT

 

SPEELTUIN DER ERNST
Copyright 1995. Han Marie Stiekema, Alle rechten voorbehouden.

ISBN 90-70525-19-4

HOME

  1995 Copyright Han Marie Stiekema, Alle rechten voorbehouden.
Last revising: 09/02/13