Belangrijke mededeling
Het programma gebaseerd op deze website wordt in de praktijk uitsluitend in het Engels en Duits uitgevoerd.
Dr. Stiekema's artsenpraktijk in Nederland staat hier volkomen los van.

Official website
of
HAN MARIE STIEKEMA SERMES

Degene, die aan
Gene Zijde van Gene Zijde van Ruimte
en Tijd geweest is
Hij deelt zijn Schat met iedere oprechte Zoeker

 


De Ego-Catastrofe

"SermeS"
De Nieuwe Wijsheids-Leraar

"Origin"
HET Sakrale Boek
De Oorspronkelijke Traditie/De Kosmische META-Religie Groene Mannen & Wijze Vrouwen Kosmische Moeder
Healing the Planet

Een Nieuwe Wereld

DEUTSCH
Nederlandse website tijdelijk in reparatie. Klik voor volledige teksten de Duitse index hierboven
ENGLISH

ESPA—OL

God (wit/geel) en het universum (groen) geboren uit de Kosmische Baarmoeder (zwart), terwijl zij voortdurend in Haar terugkeren

Hoe wij het ego overwinnen en de planeet genezen kunnen
Zie:"Mijn Teaching"


Onze geglobaliseerde
EGO CATASTROFE
Kunnen wij nog gered worden?
SERMES
Nieuwe Wijsheidsleraar, "Groene Man" en arts (kosmische geneeskunde)
SPREEKT
over
"Kosmische Moeder
HEALING the PLANET"
Jezelf genezen, elkaar genezen, de wereld genezen
Binnenkort in Uw stad/dorp
Voor plaats, datum en tijd
zie AGENDA
Wie wil voor zijn/haar stad de gastheer/vrouw zijn?

Open Brief aan Jean-Claude Juncker
President Europese Commissie


"Reizend Pelgrimsoord" 2015/ 2016 KLIK AGENDATHE Sacred Book

The absolutely unique Book IV (Chapter):
"Beyond the Beyond of TIME and SPACE"
(In English!)

"Ik Ben Een Original"
Mensen van de Oorsprong

View the printing on YouTube

Mijn Teaching

Belangrijk!
"Blog Unlimited"
Q&A/Kommentaar/ Nieuws

(Aanvullingen op HET Sakrale Boek "Origin". In het Duits)

The Ultimate (Maitreya) Sutra

Helende Gemeenschappen

Hemel op Aarde brengen
De Kosmische META-Religie

Nederlands/Duits/Engels/
Spaans/Frans/Italiaans
/Portugees/Grieks
Hebreeuws/Russisch/Chinees
Japans/Hindi/Hongaars

Twaalf Religies

Moeder voor Moeders

Zwarte Madonna's

De beslissende doorbraak
"Kosmische Geneeskunde" incl. de Trans-Trans persoonlijke Psychologie & Psychotherapie
De vrucht van inclusief denken

"Gezondheid voor Allen"
door het Persoonlijke GezondheidsPlan

www.vitalworld.org

MESS
"Multi Etiological Sumtotal Syndrome"
In het Nederlands

The Supreme Design

Great Mother Buddhism

MatriTalks

European Green Man & Wise Woman Pilgrim Network

Groene Mannen van Duitsland

LinksLinksLinks

The Cosmic Mother
She is everywhere

EuraziŽ
Europa Moederland
Moeder Rusland
Moeder China

Moeder India

Onze Kluizenarij/ Toevlucht/ Pelgrimsoord

Ons Toekomstig Internationaal Pelgrimsoord

Engelse Versie
Duitse Versie
Russische Versie

Zomer Retreat
2016 Corfu, Griekenland

Info/Aanmelden

Nationaal Park
Kennemerduinen

Kosmos-TV
SermeS Spreekt
Gezocht: Staf, die het Werk van de SermeS wereldwijd bekendmaakt. Neem svp. contakt met ons op

SermeS Biografie
Foto-Archief

I. De Eerste Jaren
II. 1970-2015

YouTube
In English
In het Nederlands
In Deutsch

When the need is greatest Cosmos intervenes....

Wenn die Not am grŲŖten ist, interveniert der Kosmos....

Wanneer de nood het hoogst is, komt de Kosmos tussenbeide...

 

Kosmische Moeder
"HEALING the PLANET"
Jezelf genezen, elkaar genezen
de wereld genezen
CultuurVernieuwingsBeweging

UIT DE KLUIZENARIJ

 

 

SERMES ONTVANGT
Nieuwe Wijsheidsleraar

Voor Afspraken
Info & Contakt
info(at)healingtheplanet.info

 

 

 
 

Universele Oproep

Dank voor het contact opnemen met de SermeS, nieuwe Leraar, degene die aan Gene Zijde van Gene Zijde van tijd en ruimte is geweest, ook "Groene Man", "Lachende Boeddha", "Vriend" etc. etc. genoemd, auteur van "Origin", Sakraal Boek, de nieuwe "Kosmische Bijbel".

Hij heeft een Kosmisch Leven geleid, inclusief de Profetie (1972), Zen-Satori (1973), het Visioen van de Graal (1974), de Drievoudige Kosmische Realisatie (1977 "Openbaring"), 10 jaar van ononderbroken Gelukzaligheid (1977-1987), schreef de Ultieme Soetra, gevolgd door 20 jaar Donkere Nacht van de Ziel (1987-2010 integratie), culminerend in een Leven in Eenheid (2015-), nu beschikbaar voor allen als de Universele Wijsheidsleraar.

Hij nodigt je uit terug te gaan naar de Oorsprong om daar vernieuwd te worden, met het doel je ware identiteit als deel van "Hemel, aarde en de (nieuwe) gemeenschap" te herstellen. Deze identiteit is existentieel, universeel, kosmisch, alle mensen, dieren en planten insluitend, zelfs de "niet-levende" wereld - rotsen, rivieren en wolken - is er deel van. Het individu kan niet bestaan zonder de context waarvan hij/zij deel uitmaakt.

Terwijl gewoonlijk initiatieven in doeleinden, deklaraties, dialoog, conferenties en projekten verzanden, hebben wij het Bestaan-Zelf als uitgangspunt. Alle mensen zijn deel van "Hemel (Oorsprong, Kosmos, God, Intelligentie, Transcendentie, Leegte, Niets), aarde en de gemeenschap"*. Dit is waar voor zowel Inheemse Volken, Hindoes, Boeddhisten, Taoisten, Confucianisten, Joden, Moslems, alsook voor Christenen, Humanisten, Agnostici en Atheisten.

* O.a. ondersteund door de "Hemel & Aarde Oefeningen"

Nooit tevoren is het fundament - de mens als deel van het Geheel - van religieuze verzoening, genezing, wereldvrede, een nieuwe ethiek, wereldwijde gerechtigheid, welstand voor allen en harmonie met de natuur zo eenvoudig en helder geformuleerd. Wij zijn geen zoekers, maar vinders. Dat wat wij willen bereiken, is er van alle eeuwigheid. Voor de eerste keer in de geschiedenis is "eenheid in verscheidenheid" tussen alle mensen - een echte "Wereldgemeenschap" - binnen bereik.

De oorzaak van de wereldcrisis is het ego, dat zich uit het Geheel losgemaakt heeft. Het blaast zich steeds verder op en verwoest zo de aarde. De oplossing van het probleem is, dat het zich opnieuw invoegt. We hebben een nieuwe "kosmo-politieke", spirituele impuls* nodig. Zo moet het Zijn zijn rechtmatige plaats boven het hebben innemen, de ecologie moet de grenzen van de economie bepalen en de   demokratie moet van de souvereine gemeenschap (in plaats van de staat, van  de partijen, big business etc.) uitgaan.

*Voor een geheel nieuwe "kosmische" definitie van "kosmo-politiek" , zie het Sakraal Boek "Origin" 

DE OMMEKEER
Zie ook:
https://www.youtube.com/watch?v=Sj00vO48MTk

Dedicated to the
children of this world

Het leven wordt door "sterven en opnieuw geboren worden" ("Stirb und Werde" J.W. von Goethe) bepaald.  25% van al onze cellen sterft voortdurend, 50% bestaat in relatieve bestendigheid en 25% wordt voortdurend geboren. Dit reflecteert de Kosmos met zijn krachten van "Opbouw" (Licht) en "Afbraak" (Duisternis). Andere voorbeelden uit het leven zijn de slaap, de ademhaling, de liefde en het ego. In de slaap lost het ego zich op ("sterft") en wordt iedere morgen opnieuw wakker ("wedergeboorte"). Het is daardoor vernieuwd. De uitademing verdwijnt in in het "niets" van de onderbuik. Hoe vollediger het zich oplost, des te krachtiger de inademing. In het hoogtepunt van liefde is er geen ego meer. Hoe dieper het zich oplost, des te dieper het geluk. Op een duin zittend kan het gebeuren, dat het ik plotseling verdwijnt in een wonderbaarlijk moment van grenzeloze en tijdeloze Tegenwoordigheid cq Stilte. Terug in het ik voelt men zich vernieuwd, "verlicht", verjongd en vol vreugde.

Het Ware Geluk bestaat daarin, dat men zichzelf vergeet.....

Het leven speelt zich dus tussen twee polen af: Oplossing (in de eenheid) en wedergeboorte (in de veelheid). Hoe completer het verdwijnen, des te glansrijker de wedergeboorte. Het geluk bestaat niet uit ophoping, maar uit het opgeven (van het ego). Het is het centrale mechanisme van voortdurende vernieuwing. Wat gebeurt er nu, wanneer men zich voortdurend aan het ego vastklampt? Precies, dan wordt de innerlijke vernieuwing geblokkeerd. Er vindt een ophoping van gedachten, emoties, wensen, ideeŽn, voorstellingen en objekten plaats, waardoor de innerlijke ruimte (die ieder heeft/is) tenslotte dichtslibt. De identificatie met het ego blokkeert het "sterven en opnieuw geboren worden" op alle niveau's en daarmee de verdere evolutie van de mensheid: individueel en collectief. 

Dit alles heeft diepe consequenties voor ons zelf- en wereldbeeld. Ook de Kosmos oscilleert tussen eenheid en veelvoud, eeuwig en ononderbroken. Dat wordt als "Kosmische Evolutie" in de tijd geprojekteerd. Oorspronkelijk is er het Absolute Niets, voortdurend geboortegevend aan zowel God (het Eeuwige Licht) als het universum, terwijl deze tegelijkertijd naar hun Oorsprong terugkeren ("sterven"). De manifestatie in de tijd is daarentegen niet gelijktijdig, maar wordt (door ons mensen) als opeenvolging van fasen geinterpreteerd. Van de tijd van de Grote Moeder ("begin"), de God van de religies tot en met het ego van tegenwoordig. Met het ego is het eindpunt van de fragmentatie (veelheid, complexiteit) bereikt. Er is geen verdere evolutie, alleen ondergang. Het ego probeert dit met alle middelen op te houden cq de controle te behouden, hetgeen de situatie alleen maar verergert, De oplossing?

Het is werkelijk HET Wonder van onze tijd: Op het dieptepunt van onze benardheid heeft de Moeder Zich geopenbaard (1977). Het Hindoeisme noemt dit alles "Kali Yuga", het ultieme verval met aan het eind de geboorte van een nieuw tijdperk. De ommekeer bestaat eruit, dat de Moeder het ego vernietigt met de gelijktijdige geboorte van ons Ware Zelf. In het Bodemloze Niets van de Moeder (Fysika: "Kosmisch Vacuum") wordt al het opgehoopte, al het gestolde, al het ziekelijke afgebroken. Zoals in de natuur staat hier de ononderbroken verjonging tegenover. Kosmisch bewustzijn houdt in deze diepe Waarheid in het eigen innerlijk te bevestigen cq ons gedrag daarop af te stemmen. Alleen zo worden wij partners van de Kosmos, "messengers" van en nieuw wereldbeeld, healers van de planeet.

Wij bevinden ons dus in de eindfase van een tijdperk. Dat wordt bevestigd, doordat de ontreddering zowel het ik (ego) alsook onze omgeving omvat. Onze onwetendheid, hebzucht en grootheidswaan hebben zich in de wereld neergeslagen. De innerlijke catastrofe en de uiterlijke catastrofe zijn keerzijden van dezelfde medaille. Wat het ego in de wereld aangericht heeft, slaat nu op ons terug, een zelfgegraven graf: Het vernietigt de planeet. De oude profeten zouden zeggen: "De goddeloosheid wreekt zich". Daarom is een persoonlijke bevrijding niet voldoende. Wij moeten ons door ons Ware Zelf met de wereld verbinden, "incarneren" om vruchtbaar te worden. Er bestaat geen volkomenheid, zonder de wereld mee in te sluiten. Vrijheid en verbondenheid horen bij elkaar (De innerlijke Ruimte is inclusief). Hoe dat geconcretiseerd wordt, wordt in het sakrale boek "Origin" uitvoerig uitgelegd. De mens (het deel) moet weer deel van het Geheel worden. Het Geheel weerspiegelt onze existentiŽle situatie: Onze geest als deel van de "Grote Geest", ons lichaam als deel van de aarde en onze "ziel" als deel van de (nieuwe) gemeenschap.

De kernvraag is: "Waar komen nu onze hoopgevers vandaan?" Is niet de hele maatschappij door de ego-verslaving overwoekerd? Ten eerste is er een kleine minderheid die open is voor "sterven en opnieuw geboren worden". Alleen diegenen, die hun ego opgeven zijn de pioniers van de vernieuwing, ontvangen kracht om zich voor de ommekeer in te zetten: De Kosmische Wedergeboorte in de wereld. Ten tweede: De meerderheid van de bevolking als slachtoffer van een allesvernietigende - ziel, relaties, gemeenschap, welstand, zelfrespekt, vreugde, mededogen - vercommercialiseerde wereld, waarin de mens alleen nog naar zijn nut voor de economie gemeten wordt. Ten derde: De jeugd ziet in, dat onze "waarden" slechts lege, holle, oppervlakkige frasen zijn. Zij zelf zoekt daarentegen zelfrespekt, waardigheid, zin en perspektief. Ten vierde: Moeders (ouders) zijn voor het zelfzuchtige,   materialistische ego-systeem een spiegel, hun onzelfzuchtigheid is voor het kapitalisme onverdragelijk. Daarom worden moeders gediskrimineerd, ontwaard, geisoleerd, geminacht en erger. In werkelijkheid vertegenwoordigen moeders de hoogstmogelijke vorm van humaniteit. De zorg voor de toekomst van hun kinderen maakt hun tot onontbeerlijke zuil voor onze nieuwe gemeenschap. De vijfde groep beleeft - vaak op uiterst pijnlijke manier - een ineenstorting van zijn ego-identiteit. In de huidige tijd noemen we dit "burn-out". De begeleidende verschijnselen: uitputting, angst, zinloosheid, depressie, eenzaamheid, zorgen, problemen. Kosmisch geinterpreteerd betekent de afbraak van het ego de wedergeboorte van het goddelijke Zelf. Dit "back to zero" is een grote kans voor een authentiek nieuw begin. De zesde groep ervaart de afbraak aan het eigen lijf. Het zijn diegenen, die aan allerlei chronische ziekten lijden. Ook hier kan uiteindelijk alleen de terugkeer tot de Oorsprong ons uit deze ego-nood en zijn verdichtingen in het lichaam definitief bevrijden*. De laatsten zullen de eersten zijn....

* Wat (holistische) psychotherapeutische of/en medische hulp niet uitsluit.

Kom, vier deze meest glorierijke ommekeer, met de levende Werkelijkheid als uitgangspunt - in de Oorsprong ligt de kracht! - en ondersteun onze wereldwijde inzet "Cosmic Mother Healing the Planet: Jezelf genezen, elkaar genezen en de wereld genezen". U bent alle welkom in ons Pelgrimsoord, dat speciaal voor het basislijden (ego) in het leven geroepen is. Religieuze leiders, wetenschappers, politici, zakenmensen, IT-ers, kunstenaars, activisten, werkenden, werkelozen, ouderen, moeders, mannen en vrouwen, de jeugd, allen zijn opgeroepen om zich aan te sluiten.

Voor uitvoerige bespreking, lees "Origin", het Sakraal Boek. Wij zijn dankbaar voor verdere verbreiding, promotie, verkoop, studie, vertalingen

Kernthema van de SermeS:
"Een zombie-bestaan of ontwaken tot Kosmisch Bewustzijn, dat is de vraag. Nu kun je nog beslissen.

SLUIT JE AAN BIJ DE NIEUWE WERELDGEMEENSCHAP!

Voor afspraken c.q. "kosmische ontmoetingen"
met de SermeS, neemt U svp. contact
op met de kluizenarij
info(at)healingtheplanet.info

 

 

""Origin" HET Sakrale Boek
1e Uitgave  in het Duits

European Educational Initiative
View the printing on YouTube

ISBN 978-90-70525-35-4
Healing the World Publishing
1. Edition 2014, 822 Pages
2000©Copyright H.P.J.M. (Han Marie) Stiekema SermeS
& Mei Yu. All R
ights Reserved.

After 2000 years of "civilisation“, ending in the Ego-Catastrophe of today, a world of burn-out, angst, loneliness, addiction, suffering, humiliation, impotence, this book is giving you your dignity,  intelligence, joy of life, spiritual depth, connectedness, strength, wholeness, future, creativity and your enthusiasm back. Indeed, THE Sacred Book, ringing in a New Era.

Who could suspect, that in our times "without alternative", in which all hope for a new perspective is melting away, a new Wisdom Teacher has stand up, claiming to have found the key to saving the world. Reluctant for more that 33 years to at all starting his mission. What turned the scales was the current out of hand Ego-Catastrophe. He represents a new world-view, while ending 2000 years of judeo-christian thinking. This is based on his 1977 "Threefold Cosmic Realization". The absolutely stunning thing is, that not "God", but Absolute Nothingness is the Urground of all, an insight that is shared by science. In ancient times this was called "Cosmic Womb". Everything - including God and the universe - is emerging from Her, while continuously returning. Nothingness is not the end, but the "Cauldron of Renewal and Regeneration". Decisive to our global crisis is, that only Nothingness can curb the blown-up ego. The one who had a feeling was J.W.Goethe. Only the "Eternal-Feminine" can deliver us from ego, through "Death and Rebirth" to be precise. It is the breakthrough towards universal religious and cultural renewal. The SermeS made this his life-mission. His initiative is called "Cosmic Mother Healing the Planet", a design for a "Cosmo-Political Society" in which (wo)mankind once again becomes part of "Heaven, Earth and the (new) Community". The "Origin", THE Sacred Book is universal, beyond all belief-systems. It distinguishes itself from all other great spiritual books through the fact, that it is comming from direct and undistorted Cosmic Inspiration. Therefore its authenticity is unique, a treasure for all who are seeking the Truth.

* Han Marie Stiekema SermeS, "Green Man" and medical doctor (since 1972, from Holland), also called "Laughing Buddha", the one who has been BEYOND the BEYOND of TIME and SPACE

His Mission:
„Healing the Planet“
Healing yourself/Healing each other/
Healing the World

Info, Contact, Orders
Price: 33,- Euro, incl. postage. Abroad excl.
info(at)healingtheplanet.info
With orders: Please, mention your name, address, postal code, city, country and e-mail
On request educational centres may receive a free copy (excl. postage) + discount for more copies. All revenues go into the „Healing the Planet“ Initiative.

Commentary:

„The long awaited „Cosmic Bible

„The most profound book ever written about
Western civilization"

„This book liberates the Germans once and for all from their complex, an amazing achievement

„Living reality, an immortal book“

„Everyone bearing social (religious, political, economic)
responsibility, should have read this book“

CONTENT „ORIGIN“
consists of 5 books

Book I
"Ego: (Wo)Mankind deeply disturbed"
Causes/The Church/The German Complex/The Attractiveness of the Third Reich/Antisemitism/The Center/Overcoming Hitler/Rebirth of Man/Spiritual NobilityThe Virtual Bubble

Book II
"The Original Tradition"

Churches are dying/The Shattered West/Triumph of Nothingness/Meister Eckhart/Mothers foe Mother/Cosmic META-Religion and Science/Humanity Part of „Heaven, Earth and the (New) Community“/Ethics/Roots of Evil/The New Wisdom Teacher/To Realize your Maitreya-Mind

Book III
"The Wholistic Transformation"
The Ego-Catastrophe/Europe Awaken!/Community-Democracy/Green Men & Wise Women/Healing the Planet in 10 Steps/The New Health Care/Revolution of Being/The Great Learning

Book IV
"Song of Perfection"
Spiritual Autobiography/The Vision of the Grail/Beyond the Beyond/Absolute Nothingness/The Eternal Light/Dark Night of the Soul/The Antagonist/The Cosmic Mother/Black Madonnas/To live, to love and to praise

Book V
„The Inner Way
Exercises/Methods/Meditations/Renewal/Spiritual Pathology/Winners & Losers/ Enlightened Action/The Creative Process/Change and Complexity/META-Synthesis

 

De persoon, die het door ons nagestreefde  NIEUWE EUROPA het meeste belichaamt, is Johann Wolfgang von Goethe

Zoals wij zullen laten zien, legt hij zijn vinger precies op de wonden van de huidige tijd

De aanknopingspunten zijn het existentiŽle probleem van het ego (Faust); het Eeuwig-Vrouwelijke als het enige dat ons van het ego verlossen kan; het "Stirb und Werde" als de geboorte van het innerlijke Licht in de mens en zijn invoeging in de struktuur van "Hemel en Aarde..."

Hij was voorstander van een sakrale natuur (Eco-Spiritualiteit)

Hij is dus niet "alleen maar" dichter,
die ons mooie en ware woorden schenkt,  maar heeft ons een unieke weg laten zien,
een die wij dienen te gaan

"Waar hij ophield,
gaan wij verder!"

Zie ook:
"De Weg van J.W.Goethe"


Kluizenarij/PelgrimsOord
Ermita "Madre de Dios"

Helende Kosmische Moeder Schrijn
(Zwarte Madonna)
(Voor alle die genezing zoeken/Terug naar de Oorsprong om daar vernieuwd te worden)
Leiding: Han Marie Stiekema
(nieuwe leraar, "groene man" en arts (sinds 1972)
Teaching, Genezing, Training, Advies & Begeleiding
Een van zijn uitspraken: "Ego is lijden"
(Angst, pijn, zorgen, eenzaamkeid, zinloosheid, tegenslag, ziekte)
1. Regeneratie, Vernieuwing & Heelwording:
Erkenning van je ego-verslaving
Een diep verlangen om het ego op te geven
Vernieuwing door de Oorsprong
Deel van het Geheel worden
Zich engageren

2. Kosmische Moeder Healing
"SermeS' ononderbroken inzet voor de Genezing van Allen"
Genezing op afstand
De unieke 10 Stappen

3. Regeneratie-Behandelingen
Drs. MeiMei Yu, Meester
Integrale Chinese Guasha Regeneratie
(O.a. Stress, Depressie, Burn-Out, Immuunzwakte, Pijn-Syndromen)

Wij zoeken een vestiging in het Kennemerland
Persoonlijke afspraken gedurende de week
Speciale programma's in het weekend

Ondersteuning bij de opbouw wordt
in dankbaarheid aanvaard

Info & Contakt:
info(ed)healingtheplanet.info

De Nederlandse site is in bewerking.
Om een indruk van het werk te krijgen
klik DEUTSCH
Bevat ook verschillende teksten in het Engels

Zie:"Mijn Teaching"

Opslagplaats

 

"The Great Work"

The Ego-Catastrophe
Link

"SermeS"
The New Wisdom Teacher

Link

"Origin"
THE Sacred Book

Link

The Original Tradition/The Cosmic META- Religion
Link

Green Men & Wise Women
Link

Cosmic Mother
Healing the Planet

Link1   Link2

A New World
Link

This is the Disclosure of
A New Wisdom Teacher, called "SermeS", "Green Man", "Laughing Buddha" or simply "Friend", the one who has been
BEYOND the BEYOND of SPACE and TIME...

It is nothing less
but a Cosmic Breakthrough, one that heralds a New Era in the history of (Wo)Mankind

The materialistic world rests on a false paradigm: "the separation of God and the universe". In reality the Transcendence includes all and everything. The world, therefore, is sacred.

Het grootste bedrog
(leugen, misdaad) aller tijden is de ontkenning door het Christendom van de inherente goddelijkheid van de mens. Door iedereen een zondaar te maken is de hele westerse cultuur verkreupeld, verloederd, gedegenereerd, geamputeerd.

Het ware opportunistische karakter van de Kerk komt ook daardoor tot uitdrukking, dat zij zich als kampioen van de klimaatredding voordoet, nadat zij 2000! jaar lang de natuur vervloekt, verdoemd, gedemoniseerd en vernietigd had.

Nog een ironie: Het Atheisme, dat precies het programma van de Kerk - de mens zonder transcendente Wezenskern - uitvoert.

Zonder innerlijke Kern is de mens een gemakkelijk slachtoffer van verslaving: o.a. van gedachten, hebzucht, konsumptie, werk, entertainment, "wellness", sex, computer en "sociale" netwerken.

De Ego-Mens of de Ware Mens, dat is het beslissende thema van de huidige crisis.

Door het ingrijpen van de Kosmische Moeder in de geschiedenis (1977) is de eerste stap naar genezing cq. de nieuwe Mensheid gezet.

Zij is de Leegte aan gene zijde van de Leegte, de Bodemloze Afgrond van de Kosmos, het Absolute Niets, "Geboortegeefster" van het Eeuwige Licht en het Universum. "Achter" Haar is er Niets, Zij is aldus de LAATSTE OPENBARING, de laatste kans van de mensheid zich te vernieuwen.

Jai Mata Di!

Groene Man kondigt aan:
"Een Nieuwe Wereld Religie"
De Oorspronkelijke Traditie van de Universele Kosmische Moeder
Missie
Healing the Planet
Visiting Teacher Programma
Agenda World Tour2014/15

(Hoofdpagina)"Origin"
Mijn Teaching met
24 Source Books
met links naar alle andere geschriften, inclusief  24 pdf-versies

Hoe geef ik mijn ego op?

 

De Groene Man ontmoeten
Autobiografie
Uitspraken
MeiMei doet mee!
2013 Het Orakel
Info & Contact

Zie ook:

"Groene Universiteit"
Training Programma
Groene Mannen & Wijze Vrouwen
Transformatorium

Join his Wilderness Training 2013

Onze Studio
www.youtube.com/
healingtheplanet
Webcam Live Broadcasts
Online-Teaching

Radio-interview (19.8.2012) met Rinus van Warven

Kosmische Moeder Oost-West
1. Het Begin
2. Uitbreiding naar het Oosten:

Anatolia/India/China/Angkor Wat/Java/Bali/Dayak/Hawaii
3. Uitbreiding naar het Westen:
Fectio/Zwarte Madonnas/"Groene Man & Wijze Vrouw Pelgrim Netwerk"

Newsletter
HanMariepedia
the spiritual encyclopedia

Teaching Interview "HOUR OF TRUTH"
Excursion
To our Picture Galleries

Spiritual poetry
Omni-verses

 

We are not responsible for the content of external links

1997-2015 © Copyright Han Marie Stiekema. All rights reserved.
Everyone may use this website as a source of inspiration. However, since it
is freely given, no-one can claim, copy or derive any text, rights,
position or status from this website.

Last revising: 12/06/15