Keer Omme!
Healing the Planet in 7 Steps
te beginnen met jezelf

 

klik
Kluizenarij Galerij

 

 

 

 

 

 


Interview met Han Marie & MeiMei
bij de opening van hun kluizenarij

V. MeiMei, mag ik met jou beginnen? Hoe voel je je bij de opening van jullie kluizenarij?

A. Dank je, heel goed.

V. Is dit wat je altijd gewild hebt?

A. Nou, om je eerlijk te zeggen: noch Han noch ik hadden dit een half jaar geleden kunnen dromen. Het is alsof de gebeurtenissen dit ons hebben aangereikt.

V. Han Marie, geldt dit ook voor jou?

A. Sinds mijn ontwaken wordt mijn leven o.a. bepaald door het Graalsvisioen dat ik in 1974 ontvangen mocht. Dit gaf aan, dat het in drie fasen zou verlopen. De tweede fase was onlangs beeindigd, die van het schrijven. De volgende fase zou die van het leven vanuit "de Bron" worden. In wat voor vorm was mij tot op het laatste moment echter volslagen onduidelijk.

V. Je bent behoorlijk bekend in Nederland. Ga je daar nu ook iets mee doen?

A. In de eerste plaats stamt die bekendheid uit een ver verleden, toen ik arts voor natuurgeneeskunde was. Daarna heb ik enige tijd in het buitenland - Japan, HongKong, Madeira, BraziliŽ, USA - gewoond. Ook tijdens de laatste 10 jaar - die van het schrijven dus - heb ik nauwelijks mensen gezien.

V. Waar komt de inspiratie vandaan om je uit de maatschappij terug te trekken?

A. Het is niet alleen maar een terugtrekken. Het is kiezen voor een bepaalde basis in je leven, een fundament van waaruit je wilt leven. In ons geval keren we voortdurend terug naar de Oorsprong om vandaaruit optimaal ten dienste te kunnen staan.

V. Geldt dit ook voor jou MeiMei?

A. Vanuit mijn achtergrond - het leven in China - was mij de spiritualiteit geheel onbekend. In de Culturele Revolutie was literatuur hierover niet te krijgen. Ik ben dus met Han meegegroeid. Wel besef ik steeds meer, dat mijn cultuur mij een handje helpt. Het Taoisme bijvoorbeeld is oorspronkelijk een spiritualiteit van kluizenaars.

V. Wat is jouw taak in de kluizenarij?

A. Samen leven wij volgens een vaste dagindeling, net als in een klooster. Bij het geluid van de gong (drie keer per dag) onderbreken wij het werk om te mediteren. Wij helpen elkaar in het doen van het huiselijke werk. Wat ik zelf doe is het behandelen van mensen met problemen en klachten mbv de Chinese Guashatherapie.

V. Zoals jij die een aantal jaren geleden in Nederland hebt geintroduceerd.

A. Ja, inderdaad. Het is een optimale manier om spiritueel, psychisch en lichamelijk te herstellen cq te regenereren. Ook pijnklachten en chronische stoornissen worden effectief verholpen. In de kluis kan ik echter maar heel beperkt mensen ontvangen. De meeste consulten zijn daarom extern.

V. Han Marie, jij hebt in de afgelopen jaren een enorm oevre bij elkaar geschreven. Waarom is dit gratis in het internet gepubliceerd en niet bij een uitgever?

A. Het past bij mijn levensinstelling. De inzichten die "ik opgedaan heb" zijn mij geschonken. Dus geef ik ze verder door. Niet dat ik het niet geprobeerd heb (uitgevers te vinden). Deze hadden echter geen interesse.

V. Was dat toch niet teleurstellend?

A. Ach, een beetje wel natuurlijk. Van de andere kant bevestigde het mij om op mijn ingeslagen koers verder te gaan. Ik ga het nog eens in het buitenland proberen, misschien.

V. Iemand zei mij schertsend, dat je kluizenaarschap op een "zelfopgelegd huisarrest" lijkt. Zit daar iets in, vind je?

A. Hoezo, kun je mij dat uitleggen?

V. Nou ja, je bent erg betrokken bij de samenleving, maar de samenleving niet zo erg bij jou. Sommigen zeggen dat jij je tijd 10 jaar vooruit bent. Je trekt je terug bij gebrek aan resonantie.

A. In ieder geval had die persoon geen tekort aan fantasie! De impuls is echter puur spiritueel. Het is meewerken met de kosmische beweging. In een tijd van verval zoals de onze, betekent dat teruggaan naar de Oorsprong om daar vernieuwd te worden. De kluizenarij belichaamt dit.

V. En de maatschappelijke kant?

A. Het verval wordt in de hand gewerkt, doordat de maatschappij zich afsluit voor die initiatieven, die niet in haar kraam passen. En dat zijn vaak de meest waardevolle. Zo gaan er vele constructieve bijdragen verloren. De huidige wereldcrisis - waarin iedereen iedereen nodig zal hebben - zal hier zeker verandering in brengen.

V. Heb je nu nog wel ambities in het leven?

A. Als je bedoelt "het dienen van het Geheel", zeer zeker. Vooral verdieping, studie en bekendgeven van het "Eeuwig-Vrouwelijke" als ultieme Werkelijkheid, zal mij tot de laatste snik blijven boeien.

V. Wat we nog niet besproken hebben, is de unieke plek van jullie kluizenarij. Willen jullie daar iets over zeggen?

A. We voelen ons ongelooflijk begenadigd, dat we dit plekje hebben gevonden. Terwijl we hier aanvankelijk maar een half jaar konden wonen. Als door een wonder vertrok de mevrouw die bij de buren dit huisje huurde.

V. Vinden jullie buren - de hoofdbewoners - het niet vreemd, dat jullie een kluizenarij gesticht hebben?

A. Dat was vanaf het begin een ander klein wondertje. Ofschoon wij deze mensen helemaal niet kenden, hadden we met allen meteen een uitstekende verhouding. Ieder heeft zijn/haar eigen leefstijl, iedereen geeft elkander zoveel mogelijk de ruimte om zichzelf te kunnen zijn.

V. Vier verschillende gezinnen en dito leefsferen dus.

A. Inderdaad. En omdat wij helemaal aan het uiterste puntje wonen, heeft niemand last van ons. Dat zou ook niet mogen bij een stilteoord (lacht). Bedenk bovendien, dat onze kluizenarij niets om het lijf heeft. Het is een groot woord voor een heel bescheiden initiatief.

V. Jullie schrijven in jullie aankondiging dat jullie zoveel mogelijk in stilte leven. Zullen andere mensen zich wel "kosher" kunnen voelen bij jullie?

A. Als het aan ons ligt wel. Zoals je hebt gelezen, staan wij open voor alle tradities, opvattingen en stromingen. In plaats van iets op te dringen, helpen wij mensen hun eigen Weg te vinden cq te verdiepen, met andere woorden helpen wij een Christen een betere Christen te zijn, etc. 

V. Hoe moet je je dat in de praktijk voorstellen?

A. De basis is het ter beschikking staan voor mensen, die de innerlijke Weg bewandelen. Meestal houdt dat een gesprek, een advies of een gezamenlijke meditatie in.

V. Ik heb begrepen, dat inkeer cq een spiritueel leven jullie eerste doelstelling is. De kluizenarij is dus geen centrum met doorlopende activiteiten, zoals vele andere?

A. In de afgelopen jaren hebben wij geleerd, dat spiritualiteit geen waarde heeft als het niet (voor)geleefd wordt. Door omstandigheden kwamen wij er echter niet toe. Met het huisje nemen we deze kans dankbaar aan.

A. Wat je tweede vraag betreft: de kluis is zeker niet als centrum bedoeld. Bijvoorbeeld leven we (grotendeels) in stilte en volgens een "kloosterlijke dagorde", hetgeen inhoudt, dat we slechts op zeer beperkte schaal mensen kunnen ontvangen.

V. Het is dus in eerste instantie jullie persoonlijke project.

A. Zeker. Met de kanttekening dat we hopen, dat het een "uitstraling" naar buiten moge hebben. Het Bewustzijn is immers inclusief. Verruimt het zich, dan is de hele wereld er in opgenomen.   

V. Het feit, dat jullie aan de Kromme Rijn en tegenover Amelisweerd wonen, lijkt mij een ander teken van gelukkig gesternte.

A. Zeg dat. Het is misschien wel het grootste geschenk van alles. Het is de reden waarom wij ons ook daadwerkelijk engageren. We willen alle bewoners van Amelisweerd persoonlijk leren kennen en hopen op een goede samenwerking.

V. Han Marie, je beweegt je op zoveel terreinen. Vind je het nu niet moeilijk om je nu te beperken?

A. Het verschil is, dat in de vorige fase alles door de mind verwerkt moest worden, terwijl ik hoop, dat het nu direct uit de Bron komt, zonder dat ik er zelf nog tussenzit dus. Een vereenvoudiging in de breedte, maar niet in de diepte. Net als in de eerste 10 jaar van mijn spirituele Weg.

V. Is je "Healing the Planet" initiatief niet voornamelijk een milieu-project?

A. Dat is de belangrijkste drijfveer, ja. Het werd in 2004 in Los Angeles, na het zien van Al Gore's film "An Inconvenient Truth" geboren. Vele jaren daarvoor had ik al "Earth Care" opgericht. Ik heb het onlangs gepresenteerd als een internet zelfstudieproject.

V. Een aantal mensen zal best met jaloerse blikken kijken naar jullie leven. Wat zou je tegen die mensen willen zeggen?

A. Wie zou niet de "rat race" met zijn dolgedraaide leven willen inruilen tegen een leven van eenvoud en bezinning? Als wij die mensen tot voorbeeld kunnen zijn voor het wagen van een dergelijke stap, dan is ons leven meer dan geslaagd.

V. Vandaar je motto "Keer Omme?"

A. (Glimlach)

V. Dank je zeer voor jullie tijd.

A. Graag gedaan.   

15 october 2007, Henk Alkema, Utrecht

Volgende

home
(Back to the start of Han Marie Stiekema's website)

2003 © Copyright Han Marie Stiekema. All rights reserved.
Everyone may use this website as a source of inspiration. However, since it
is freely given, no-one can claim, copy or derive any text, rights,
position or status from this website.

Last revising: 10/08/07