SEVEN MAIN PAGES
To Page 3

 

The Original Tradition
of the
Universal Cosmic Mother


FOUR MAJOR EVILS

Climate disaster

Violence, war, nuclear threat

Economic injustice

Oppression of women and children

 

 

IMAGINE

STEL JE VOOR

Een dokter die een therapie vindt voor een dodelijke ziekte
maar dit niet aan de wereld bekendmaakt

Of een wetenschapper wiens werk een doorbraak is in de physika
die echter nalaat dit te publiceren

Op dezelfde manier: een kunstenaar die een waar
meesterstuk componeert, maar niet geinteresseerd is
om het voor het publiek uit te voeren

I imagined at the end of my life asking myself
did you do EVERYTHING in order to save the earth?

A feeling of deep shame and remorse came upon me
for I immediately knew the answer: no

Wat zou jouw commentaar in zulke gevallen zijn?

Het meest waarschijnlijke is, dat je mij zult verwijten,
dat ik niet voldoende verantwoordelijkheid ten
opzichte van de samenleving bezit

I have to admit that my "sin" is (was) being
afraid to show my Original Face to the world

Wat, echter, zou je reactie zijn op iemand die een
uniek Kosmisch Inzicht geschonken kreeg - een die vitaal is
voor het overleven van de planeet - maar niet durft om
ermee naar buiten te treden?

Alleen omdat hij denkt dat het een te grote taak is c.q.
geen rol voor hem, naast bang te zijn om belachelijk
gemaakt te worden, een dwaas in de ogen
van zijn medemensen

Zou je zo'n persoon niet confronteren c.q. zeggen
dat hij uitvluchten verzindt? 

Welnu, ik ben (was) zo'n persoon. Na de "Openbaring
van de Kosmische Moeder" ontvangen te hebben
(merk op hoe bezopen dat klinkt....) duurde het
meer dan 33 jaar voordat ik aarzelend mijn
Ervaringen publiek maakte
dmv deze website

Bovendien, Kosmische Realisatie veroorzaakt een tsunami
aan aanvullende inzichten. Ik verloor mij er in de laatste
12 jaar in, bijna vergetend dat alles uiteindelijk uit
Een en Dezelfde Bron komt

Daarom MOET ik nu ophouden met schrijven, mijn
terughoudendheid overwinnend, en terugkeren naar
de Oorsprong van Alles, met slechts één boodschap:
"De Kosmische Baarmoeder Healing the Planet"

Deze Baarmoeder is Bodemloos, de Oorsprong van zowel
Creatie als Destruktie beide in evenwicht met elkaar,
waardoor het leven pas mogelijk is

Het komt overeen met de diepste inzichten van spiritualiteit,
samen met die uit de wetenschap (physika en kosmologie).
De laatsten noemen de Baarmoeder
"Kosmisch Vacuum"

Door onze ego's verder op te blazen - individueel en collectief -
is de totale vernietiging van de aarde zoals wij deze
kennen, slechts een kwestie van tijd

Om het Kosmisch Evenwicht in stand te kunnen houden,
ligt bij de "Moeder" de nadruk op afbraak van
onze ego-ophopingen. Ofwel onze ego's "sterven"
ofwel de planeet sterft!

Hiermee heeft de mensheid een laatste kans om de door zichzelf veroorzaakte globale crisis te boven te komen

Het houdt in het teruggeven van onze ego's aan de
Ultieme Diepte van de Kosmos, dit om het evenwicht
op alle niveau's van het bestaan te herstellen

Moge de Moeder dus zegevieren, al onze verslavingen
vernietigen, en ons een Nieuw Zelf schenken, want
alleen Nieuwe Mensen kunnen een Nieuwe
Wereld creëren

Gesterkt door het Ultieme en aangezet door de zich snel
ontwikkelende globale crisis vond ik uiteindelijk de moed
om "mijn ware gezicht te laten zien"

Mijn Missie begint met het begin (2012), door je simpelweg
te informeren wie de Kosmische Moeder is, Haar
Openbaring, en hoe "Zij" de planeet geneest
("Healing the Planet")

Is het zaad eenmaal gezaaid, zal de mensheid weer
opbloeien, om zo de aarde en haar kinderen een
nieuwe toekomst te geven

Alles in de Naam van de Kosmische Moeder

PS. Wanneer gaan wij elkaar ontmoeten?

Veel inzichten verzameld in deze website zijn het resultaat
van mijn Grote Ervaringen (1977 en daarna)

Samen met de aanvullende essays staan zij ter beschikking
als een encyclopedie voor zelfstudie

Hartegroet voor jullie allen

Terug     Volgende

 © 2000-2010 Copyright Han Marie Stiekema
Last revising: 04/03/12

MEIMEI HAS JOINED!

SPREUKEN

HOE LANG NOG?

O, poor people of the world

Not knowing yourselves

A lifelong search for the wrong things

More, more and more doesn't satisfy

To have is the inability to Be

How pityful to see (wo)mankind addicted

Causing destruction, violence, injustice and oppression

Now Emptiness is destroying your ego's

Confronting you with Nothingness

The latter, however, isn't the end

On the contrary, it is the "Cauldron of Regeneration" also called the "Cosmic Womb"

So, let your ego die in Her Bottomlessness and you will be reborn

Light is born out of Darkness!