Mother Worship
The Original Tradition
To Restore the Wholeness of Life

 

GEZAMENLIJKE VERKLARING
"Opus Magnum/Opus Matris"

Wij, de Oorspronkelijken van deze wereld, vanuit grote bezorgdheid omtrent de huidige wereldcrisis, getuigen hier van ons verlangen naar een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde. Wij doen dit in de hoop, dat velen dit zullen herkennen en eveneens zullen toegeven aan hun diepste verlangen naar gemeenschap, solidariteit en compassie met al-wat-leeft, zonder uitzondering.

Wij gingen door het dal van zinloosheid, eenzaamheid en wanhoop en zagen niets dan afbraak in en om ons heen. Wat afgebroken werd, bleek ons ego, onze zelfbetrokkenheid te zijn. Zo belandden wij in onze Kern, de Afgrond van het Niets. Waar wij zo bang voor waren, blijkt onze redding te zijn. Wij zijn gestorven en opnieuw geboren. Niets kan ons nu meer deren.

Wij waren daarom niet verbaast te vernemen, dat het Uiteindelijke een Kosmische Baarmoeder is. De getuigenis over Haar Openbaring is authentiek. Het komt overeen met het diepste inzicht dat de mensheid bezit. Haar Boodschap: geef je zelfverslaving op en wordt opnieuw deel van het Geheel, van "Hemel, aarde en de (nieuwe) gemeenschap". Looft en prijst de Moeder!

Met groot ontzag, verwondering en eerbied benaderen wij het Ware Mysterie: het Licht dat uit de Duisternis ("de Moeder") geboren wordt - ben je Niets, ben je alles - het Goddelijke dat de wereld zonder uitzondering doordringt, het (Haar) Levensweb, waarin alles met elkaar verbonden is, de geborgenheid en inclusiviteit van het bestaan en het einde van onze levensangst.....  

De Moeder is Alles-Omarmend. Voor Haar zijn alle religies gelijkwaardige wegen naar dezelfde Waarheid. Wij verwerpen daarom hartstochtelijk alle (religieuze) intolerantie, superioriteitsaanspraken, exclusiviteit, dogmatisme, de leugens, de manipulaties en de onderdrukking door bestaande religieuze systemen. Anderen (met geweld) de eigen "waarheid" opleggen is een gruwel.

2000 jaar lang hebben wij juist dat moeten ondergaan. Ons leven werd geamputeerd: het meest wezenlijke in het bestaan zoals Godsverwerkelijking ("ketters"), onze eenheid met ons lichaam en de natuur ("heidenen"/"de duivel"), de vrouwen en vrouwelijkheid ("heksen"), de gemeenschap ("bijgeloof") en de "anderen" (Joden, Moslims, Atheisten) werd bewust vernietigd en vervangen door "de christelijke boodschap". Het "heil" kwam uitsluitend nog via de kerk.

Er bleef de mens niets anders over dan zich te identificeren met zichzelf. Sindsdien is de Westerse cultuur een ego-cultuur, gebaseerd op zelfbetrokkenheid (individualisme), rauw eigenbelang en ophoping (materialisme), uitbuiting (kapitalisme) en machtswellust (geweld en oorlogen). Hebben is het onvermogen om te Zijn. Vanaf het moment dat je vervuld bent van authentieke waarden, valt de surrogaatbevrediging van je af.

Van de andere kant bevat elke religie nog kiemen van Waarheid. Dat is de reden waarom wij niet alleen de Grote Moeder (De Oorspronkelijke Traditie), de Zwarte Madonna (de Grote Moeder in vermomming), maar ook de Moeder van God (Christendom), de Mahan Matri (Hindoeisme), het Tao (Taoisme), Emptiness beyond Emptiness (Boeddhisme), de Shekinah (Jodendom) en Allah in Zijn (Haar) aspect van mededogen, vereren.

De Moeder schenkt Haar Licht(Lichaam) vrijelijk aan ontelbare vrouwen en mannen. De fixatie op een enkele "redder" zoals Jesus ("de Eniggeboren Zoon van God"), Boeddha ("de Enig Volledig Verlichte") of Mohammed ("de Enig Ware Profeet") berust daarom op onwetendheid. Spiritualiteit/Religie is een proces van voortdurende openbaring en vernieuwing, gedragen door mensen zoals wijzelf. 

Wij delen onze hoop met een ieder die ervoor ontvankelijk is. Het is als in de liefde. Is er liefde, dan heb je niet zoveel nodig. Wordt je leven vervuld door spirituele waarden - inzicht, liefde, kracht, rechtvaardigheid, gemeenschap - dan vallen de oude verslavingen van je af. Dat dit geen overbodige luxe is, getuigt de huidige wereldcrisis. De aarde snakt ernaar het destructieve economische systeem van zich af te schudden.

Often women are accusing men for manipulation, oppression and exploitation of women and their resources. This is certainly true. However, to conclude that women are "innocent" beings, opposite to men, who are devils, does not comply with historic facts. F.i. both men and women were (are) involved in the development of patriarchy. The engine behind it is the interaction between male greed for power and female greed for possession.

De Moeder wijst ons de Weg. Zij roept ons op ons leven in te richten overeenkomstig Haar Kosmische Balans: het evenwicht tussen afbraak (van het oude), de bestendigheid (het levensweb) en de wedergeboorte (van het nieuwe Zelf), niet alleen spiritueel, maar ook psychologisch, lichamelijk, sociaal en economisch.....Pas als ons leven een afspiegeling is van het Uiteindelijke zal er vrede, voorspoed, duurzaamheid, rechtvaardigheid en gemeenschap zijn.

Onze oproep aan allen: verbind je met Het Grote Werk ("Opus Magnum"). Het is het Werk van de Moeder ("Opus Matris"). Zoek toevlucht tot de Grote Moeder, het Licht (Haar Eerste Lichaam) en de Aarde (Haar Tweede Lichaam) en het leven zal je ten deel vallen, dit ten bate van alle levende en niet-levende wezens.

Oorspronkelijken dezer aarde, verenigt U!

Terug

home
(Back to the start of Han Marie Stiekema's website)

2003 Copyright Han Marie Stiekema. All rights reserved.
Everyone may use this website as a source of inspiration. However, since it
is freely given, no-one can claim, copy or derive any text, rights,
position or status from this website.

Last revising: 10/24/08