Vele denken, dat Ontwaken het doel van de Weg is. Dit is slechts ten dele waar. In Werkelijkheid begint
de Weg dan pas.

Keer Omme!
Healing the Planet in 7 Stappen
te beginnen bij jezelf

Links
"De Universele Weg"
(Wordt op korte termijn als boek uitgegeven)

Ontwaken
HET BEWUSTZIJN BEVRIJDT ZICH UIT DE ONBEWUSTE IDENTIFICATIE MET ZIJN ZELFBEELD CQ ZIJN OBJEKTEN
"De Universele Weg"
Praktijk
van de Universele Weg"
Voor Boeddhisten:
"Maitreya Mind Training

Persoonlijke Integratie
OPENT HET BEWUSTZIJN ZICH, DAN KOMEN ONDERDRUKTE/ONVERWERKTE  INHOUDEN  NAAR BOVEN
Emotionele zelf-integratie
www.vitalworld.org
(Persoonlijk Gezondheidsplan)

Geworteld-zijn in Hemel en Aarde
OPENT HET BEWUSTZIJN ZICH VERDER, DAN BREIDT HET ZICH UIT IN JE NAASTE OMGEVING
Vondelpark
http://www.youtube.com/healingtheplanet

Doorbraak van het Licht
PLOTSELING KAN HET BEWUSTZIJN SAMENVALLEN MET HET GRENZELOZE EN TIJDELOZE LICHT
"Drievoudige Realisatie"
Praktijk
van de Universele Weg"

Reiniging/Loutering/Healing
HET EGO KOMT TERUG EN DREIGT HET BEWUSTZIJN VOOR ZIJN EIGEN DOELEINDEN TE GEBRUIKEN
Moederhealing
http://home.wanadoo.nl/guasha

Toevlucht tot het Uiteindelijke
VROEGER OF LATER IS ER NIETS MEER TE BEREIKEN CQ TE VERWERKELIJKEN, ALLEEN OVERGAVE AAN HET UITEINDELIJKE
"Keer Omme" en/of "Drievoudige Realisatie"

Mededogen/Dienstbaarheid
ALLE FASEN ZIJN ALS RIJPINGSPROCES VAN HET MEDEDOGEN OP TE VATTEN, UITEINDELIJK UITMONDEND IN DE GROTE DIENSTBAARHEID
Universele Training

Inspireren
Visie ontwikkelen
Perspektief aanreiken
Bewustwording initieren
Het voortouw nemen
Integratie bevorderen
Zelfbeschikking uitbreiden
Gemeenschap versterken
Gezondheid optimaliseren
Richting aangeven
Houvast bieden
Hoop geven

Bijeenkomsten
Aankondigingen hier in het Internet
In Utrecht

Inleiding
Contemplatie/Meditatie
Vraag & Antwoord
(Spiritueel, psychologisch, medisch)
Sharing

Op donderdagen (behalve di. 18.12)
in het Graalhuis, Nieuwegracht 51, Utrecht, 19.30 uur
Minimumbijdrage tbv ons "Healing the Planet" project Euro 10,- pp

27 september "De Universele Weg"
11 october "Existentile angst"
18 october "Terugkeer van de Grote
Moeder"
22 november "Grote healingavond"
29 november "Een roeping, wat is dat?"
13 december "Van een ME naar een WE samenleving"
18 december "Groene Mannen en Wijze Vrouwen"

Svp reserveren 030-6590178
info@the-great-learning.com
www.the-great-learning.com
ZEGT HET VOORT!

Lees:
"Lied van Vol-Ledigheid"

Zie:
http://www.youtube.com/healingtheplanet

Te verkrijgen: DVD 1 & 2 met "De Universele Weg"

Ontboezemingen

Soeverein Leven

"Grapje"

Op aanvraag: Talk "Terugkeer van de Grote Moeder"

Sermes s
preekt over zijn Drievoudige Realisatie: Het Absolute Niets (Essentie van de Grote Moeder); de Vol-Ledige Verlichting (Scheppingslichaam van de Grote Moeder) en het Grote Sterven (Destructielichaam van de Grote Moeder). Begin van een nieuw tijdperk. Klik "Keer Omme" en/of "Drievoudige Realisatie"

Speciale groepen
(Vorm en inhoud in onderling overleg vast te stellen)

1. Groepsbijeenkomsten
Ter stimulering van spirituele gemeenschapsvorming op basis van de
Universele Weg. Klik "The First Steps" en "Soeverein Leven"
2. Opleiding "Healing the Planet"
Van Groene Mannen en Wijze Vouwen in Spiritual Service, Health Service
en Community Service.
Klik "Healing the Planet" , "Green Men"
en "Wise Women"
3. Leiderschapstraining
Voor kerken, spirituele-, vredes-, vrouwen-, milieu-
, derde wereldgroepen,
NGO's en allen die transformatie van mens en samenleving nastreven.

4. "Perspectief" Jeugdproject
Het teruggeven van zelfinzicht, perspectief, empowerment en levenskansen. Spiritualiteit als instrument van zingeving. De huidige onvrede
sturen in de richting van constructieve bijdrage tot transformatie van Mens en Samenleving.

 

 

 

 

 

 

 

De Drie Pijlers
Overzicht Programma
Om je een indruk te geven van de externe mogelijkheden - die dus op
plaatsen buiten de kluizenarij worden georganiseerd
- hebben
we deze schematisch weergegeven.

    1. Mother Worship/Spirituele Healing
Klik "Keer Omme" en/of  "Drievoudige Realisatie"

Voor allen die verlangen om terug te gaan naar de Oorsprong om daar vernieuwd te worden. Het is de weg van overgave, devotie en vertrouwen. De basis bestaat uit gebed en contemplatie. Het is een interreligieus initiatief: open voor alle tradities, overtuigingen en stromingen. Hierbij wordt de "Moederlijke Dimensie van God" benadrukt: (Grote Moeder, de Madonna, Kuan Yin, Allah in Zijn/Haar Aspect van Mededogende, MatriDevi, Sophia, Tao etc.). Tevens mogelijkheid van spirituele reiniging/loutering/genezing, inclusief pijnsyndromen en chronische klachten*. Alles "in Naam van de Moeder".

Belangrijk!
* Niet te verwarren met het "MeiHan Instituut voor Chinese Guasha-therapie" onder leiding van drs MeiMei Yu. Bij haar kun je zoals gewoonlijk terecht voor medische behandeling. Op afpraak: klik aanvraagformlier (pdf)  
Aanvullend: "De Moederlijke Dimensie van God"
Interreligieuze dialoog voor vrede, rechtvaardigheid en een duurzame wereld. Lezingen op uitnodiging.
Aanvullend: "Bidden voor de Wereld"
Als je in onze gebeden opgenomen wilt worden, laat het weten. De Moeder is alles-omarmend cq zal je zeker helpen/genezen.
Aanvullend: Groepsconsult met V&A ("Orakel")

Voor al je (levens)vragen: spiritueel, psychologisch en medisch.
De Pelgrimages
Naar Moederheiligdommen wereldwijd. Gecombineerd met een retreat De Universele Weg.

  2. De Universele Weg

Voor allen die een spirituele Weg willen bewandelen. De laatste bestaat uit 7 stappen: ontwaken, persoonlijke integratie, geworteld-zijn in Hemel en aarde, doorbraak van het Licht, reiniging/loutering, toevlucht tot het Uiteindelijke en mededogen/ dienstbaarheid.  Er zijn twee insteken mogelijk. De eerste is individueel spiritueel advies (Bij ontwaken, Zelfverwerkelijking, persoonlijke integratie, maar ook bij stress, burn-out, depressie, zinvragen, eenzaamheid etc.) (Op afspraak); de tweede - begeleiding op de Weg - is bedoeld voor serieuze studenten die de Diepte in willen (Studiegroep: Eenmaal per week).

O.a. Meditatie ("Ma-Zen")
In voelend gewaarzijn en in stilte "zitten" cq het contact met je Ware Zelf, je lichaam, je omgeving, je diepste emoties cq passie en je medemens herstellen.
O.a. ook: Hemel & Aarde Oefeningen
"Jezelf cq de natuur heiligen" wandelmeditatie op het landgoed Amelisweerd.
De Universele Weg in de praktijk
Weekend met talks, Q&A, meditatie,  oefeningen, healing etc. Eenmaal in de 2 3 maanden. Vrijdag tot Zondag: 19 uur-21.30 uur; 11 uur-21 uur en 11 uur - 15 uur (Mogelijkheid om aan het hele weekend of aan een deel deel te nemen).
De Pelgrimages
Naar Moederheiligdommen wereldwijd. Gecombineerd met een retreat De Universele Weg.

3. Healing the Planet

Het trekken van concentrische cirkels van jezelf naar je omgeving is de weg van mededogen, het in de praktijk brengen van een steeds grotere inclusiviteit. Dit manifesteert zich opnieuw in 7 stappen: Een Nieuwe Spiritualiteit, Een Nieuwe Psychologie, Een Nieuwe Gezondheidszorg, Een Nieuwe Cultuur, Een Nieuwe Samenleving, Een Nieuwe Economie en Een Nieuwe Aarde. Het is een oproep tot Ommekeer. Is dat niet de enige optie, gezien de crisis waar we in verkeren? Daartoe is het "Healing the Planet" inititatief ontwikkeld. Eerst als internet zelfstudieproject met de mogelijkheid het later uit te breiden.

Keer Omme!
Lezingen/Bijeenkomsten/O.a. in Utrecht/100 en 1 mogelijkheden. Zie voorbeeld in de zijlijn.

Overzicht "De Universele Weg"

De Universele Weg omvat de verschillende fasen van de spirituele Weg, zoals deze mij in de loop van de tijd werden geschonken. Het is het leven-zelf. Elementen van alle spirituele tradities kunnen er in herkend worden. Als archetype dient het de innerlijke ontwikkeling van een ieder die ervoor openstaat. Het heeft veel verwantschap met de Graallegende, welke laatste tegen de context van de huidige wereldcrisis alleen maar aan actualiteit gewonnen heeft. De ware Weg vertoont een spiraalbeweging. Je doorloopt steeds opnieuw dezelfde fasen, in ons geval: ontwaken, persoonlijke integratie, geworteld-zijn in hemel en aarde, doorbraak van het Licht, reiniging/loutering, toevlucht tot het Uiteindelijke en mededogen/ dienstbaarheid, waarbij elke fase geconfronteerd wordt door nieuwe uitdagingen. Bij elke nieuwe opening (van de Geest) komen er nieuwe inhouden naar boven die een nieuwe bewustzijnscyclus - meestal op een "hoger" niveau - initieren. Je krijgt steeds kracht naar kruis en vice versa.

Het Leven is de Weg

Het begint vaak met de pijn van vervreemding en het verlangen naar heelwording dat daar op volgt. Dit leidt tot het "ontwaken", hetgeen gelijkstaat met het opgeven van de onbewuste identificatie van de Geest met zijn zelfbeeld (ego). Je ontdekt wie je werkelijk bent: het bewuste waarnemen. Door de innerlijke afstand ten opzichte van alles wat er in je omgaat - gedachten, voorstellingen, emoties, verlangens - komen er in de nieuwgeschapen ruimte inhouden naar boven die voordien onderdrukt waren. Vandaar de volgende fase van "persoonlijke integratie", waarin deze inhouden alsnog worden omarmd. Door de stapsgewijze verruiming van je bewustzijn komt op een gegeven moment ook je omgeving binnen je bewustzijnsruimte te liggen. Je hebt dan de boom lief als jezelf....Dit valt samen met de volgende stap van het "geworteld-zijn in Hemel en Aarde". Pas nu is er een stevige basis gelegd, op grond waarvan er een "doorbraak van het Licht" kan plaatsvinden.

De Universele Weg: bewustwording, inzicht, verbondenheid, verdieping, heelwording, mededogen....

Het is de fase van intensieve meditatie. Echter, ook dan "ben je er nog niet". Door het open-zijn kan hardnekkige onverwerkte inhoud - pijn, angst, woede - energie naar zich toetrekken en zich opblazen: een donkere wolk aan de heldere hemel. Dit wordt de tegenstrever genoemd. Deze kan zo sterk worden, dat deze je op een gegeven moment gaat overheersen. Het maakt de volgende fase - die van reiniging/loutering - een must. Gaat alles goed, dan kom je vroeger of later aan een grens, waar "het ik is verdwenen". Je kunt "zelf" niets meer doen om het proces te vervolgen. Het is de fase van "overgave aan het Uiteindelijke". Devotie neemt de plaats van actief streven in. De bekroning van de Weg is de ervaring, dat door Niets te zijn je alles bent (omarmt), dat alles bovendien zo transparant is, dat "de bergen weer de bergen zijn". Het enige dat "de moeite waard is om voor te leven" is inclusiviteit cq mededogen ten opzichte van alle "levende en "niet-levende wezens".      

De Universele Weg is het fundament van het dagelijks leven. Het ondersteunt,
bemoedigt, verlicht, verbindt, inspireert etc. Aanvullende hulp dmv:

Soeverein Leven

"Healing the Planet" gaat ons allemaal aan. Begin daarom een plaatselijke
groep en/of nodig de Groene Man uit om in jouw stad of dorp een
talk te houden.

Contakt

Project tbv het algemeen nut. Niet commercieel. Op (minimum)donatiebasis.
Na afrek van onkosten komt de gehele winst ten goede aan het
Healing the Planet Projekt

Terug      Volgende

home
(Back to the start of Han Marie Stiekema's website)

2003 Copyright Han Marie Stiekema. All rights reserved.
Everyone may use this website as a source of inspiration. However, since it
is freely given, no-one can claim, copy or derive any text, rights,
position or status from this website.

Last revising: 10/08/07