The Original Tradition
Healing the Planet in 7 Steps

 

 

 

 

De Campagne

KEER OMME

"Healing the Planet
in 7 Stappen"

Een Nieuwe Spiritualiteit, Een Nieuwe Psychologie,
Een Nieuwe Gezondheidszorg, Een Nieuwe
Cultuur, Een Nieuwe Samenleving, Een
Nieuwe Economie, Een Nieuwe
Aarde

het antwoord op de klimaatcrisis

WorldWideActie

Zegt het voort!

Beste mensen,

Er zullen maar weinig mensen meer zijn, die de klimaatcrisis niet aux serieux nemen. De afstand tussen bezorgdheid enerzijds en de daad anderzijds blijkt echter moeilijk te overbruggen. Een gevoel van onmacht - niet te weten wat te doen - speelt ongetwijfeld een rol. De doorbraak kwam tijdens het World Economic Forum, de bijeenkomst van wereldleiders in Davos. Vrijwel unaniem zijn vertegenwoordigers van o.a. Greenpeace, BP, Siemens, de Staat CaliforniŽ, Indiase en Afrikaanse NGO's, de Britse milieuminister en vele anderen van mening, dat NU radicaal gehandeld moet worden, en wel op grote schaal*. Het daagt ons, dat ons "hele leven en werken" een diepgaande verandering moet ondergaan, wil de mensheid overleven. Volgens de historicus A.Toynbee gaat in een tijd van verval als de onze "een creatieve minderheid" terug naar de Oorsprong om daar vernieuwd te worden, om vervolgens de verkregen inzichten uit te breiden naar de samenleving. Dit is precies wat met Han Marie Stiekema is gebeurd. Vanuit de diepstmogelijke Ervaring ontwikkelde hij zijn "Healing the Planet in 7 Stappen" project, dat hij onlangs heeft gelanceerd.

Milieu-actie wordt doogaans door drie pijlers gedragen: de regering die wetten, verordeningen uitvaardigt en verdragen sluit; het bedrijfsleven, dat technologische vernieuwing moet uitvoeren en de NGO's (inclusief de UNO) die druk op beiden uitoefenen. Wat "vergeten wordt" is de zo noodzakelijke leefstijlverandering van de mensen. Wij zijn een van de weinigen die een concreet plan hebben, dat alle niveau's van de samenleving omvat. Educatie staat centraal. Han Marie Stiekema gaat er in voor door de rol van de "Groene Man" op zich te nemen. Het zou het begin kunnen zijn van een wereldwijde beweging. Zijn missie is om zoveel mogelijk mensen van zijn ideeŽn op de hoogte te stellen cq aanzetten te geven tot transformatie van mens en samenleving. Zijn website is voor mensen, die samen met anderen zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Wellicht bent U een van die mensen. Als U de nieuwe visie op dit dringende probleem deelt, maak dan een begin en stel dan Uw familie, vrienden, collega's en medeburgers op de hoogte van deze campagne. Een van de ideeŽn is de 10x10 actie. U geeft deze website door aan 10 mensen, die op hun beurt ook weer 10 mensen benaderen, enzovoort. Geef Uzelf en Uw kinderen een kans. Het hoeft nog niet te laat te zijn!

* Er lijkt werkelijk een frisse wind te waaien. Gezien de huidige rol van het multinationale bedrijfsleven, blijft een gezonde dosis skepsis echter op zijn plaats. Wij - de mensen - moeten zelf het heft in eigen hand nemen!!!

Concrete Stappen
De Campagne
"Healing the Planet in 7 Stappen"
Het vieren van een nieuw begin

Ons Hoofdkwartier vestigen
"Transformatorium"

Groene Man
Bijeenkomsten met talk, teaching, meditatie,
healing, advies, begeleiding, actie

Universeel Trainings Programma
Groene Mannen & Wijze Vrouwen

Jaarlijks treffen op verschillende continenten
Engeland/Zwitserland/Duitsland/USA/Canada/AustraliŽ

Onze kernaktiviteiten bestaan uit permanente informatie, educatie en training. Om dit te bereiken moeten wij ons internationaal Centrum vestigen, "Transformatorium" genaamd. Het is geinspireerd door de historicus A.Toynbee, die vaststelde, dat wanneer een cultuur in verval is (zoals de onze), men eerst terug naar de Bron gaat om daar vernieuwd te worden. Daarom is de eerste stap van vernieuwing altijd spiritueel, waarna andere niveau's van de samenleving volgen. Wij doen dat door het trainen van Groene Mannen" en "Wijze Vrouwen", beide worden vervolgens ambassadeurs van het "Healing the Planet in 7 Stappen" Initiatief. Zij nemen het voortouw door naar alle hoeken van de wereld te gaan om de mensen te informeren, op te leiden en te trainen. 

Het dringenst is het vestigen van ons hoofdkwartier. Op dit moment kijken we om ons heen voor de beste plek. Daarnaast heeft Groene Man diepe waardering en respect voor al die mensen, groepen, centra en organisaties, die zich inzetten voor "het creŽren van een andere wereld. Hij beschouwt het als een eer om bestaande en beginnende projecten te mogen bezoeken. Zelf levert hij zijn bijdrage dmv bijeenkomsten, ontmoetingen, uitwisselingen, leerprocessen, inspiratie, aanmoediging en ondersteuning mbt Healing the Planet. Daarbij komen dan nog het jaarlijkse treffen op de verschillende continenten. Doel is ontmoeting, wederzijdse empowerment, elkaar inspireren en het initieren van acties. Dit omvat het gehele spectrum van zijn teaching:

Een Nieuwe Spiritualiteit

*Je helpen je spiritualiteit te verdiepen c.q. het bevorderen
van Zijn boven hebben, van geluk, in plaats van het verlangen naar meer, en de inzet voor interreligieuze vrede en tolerantie
(voordrachten/teachings/workshops/consultaties)
Zie: Letter to spiritual & religious leaders worldwide/
The Integral Way

Een Nieuwe Psychologie

*Bijdrage tot persoonlijke integratie, emotioneel welbevinden, innerlijke balans en zelfhulp stress-management
(voordrachten/workshop persoonlijke integratie)
Zie: Emotional self-integration

Een Nieuwe Gezondheidszorg

*Het ondersteunen van je pogingen om je gezondheid
te optimaliseren cq zelfhulp dmv een gezonde leefstijl, inclusief een voorstel voor Een Nieuwe Gezondheidszorg
(lezingen/groepsconsult/cursussen zelfhulp/Derde Wereldproject)
Zie: www.vitalworld.org

Een Nieuwe Cultuur

*Helpen bij herstel van heelheid en culturele wortels door weer deel van "Hemel, aarde en de (nieuwe) gemeenschap" te worden
(voordrachten, uitwisseling, workshops))
Zie: Existentieel Bewustzijn

Een Nieuwe Samenleving

*IdeeŽn aanreiken voor het vestigen van een zelfbestuurlijke gemeenschapsdemokratie, zich baserend op engagement, wederzijdse hulp en samenwerking
(lezingen/uitwisseling/worshops)
Zie: Spiritual Politics/Sociokratie

Een Nieuwe Economie

*Voorstel voor een nieuw economisch model, dat evenwicht bevordert, het milieu ontziet dmv het intomen van extreme groei
(lezingen/uitwisseling/workshops)
Zie: Een Nieuwe Economie

Een Nieuwe Aarde

*Alle bovengenoemde maatregelen, met het doel "Healing the Planet" te bewerkstelligen
(gezamenlijk actieplan/De Campagne)
Zie: Healing the Planet


Donaties worden in dankbaarheid aanvaard. (ABN/AMRO 56.23.30.127 tnv H.Stiekema. Als initiatiefnemer legt hij een jaarlijkse openbare verantwoording af tav de besteding van de gelden. Dit in afwachting van de komst van competente medewerkers en een nieuwe legale basis). Ondersteun dit zo noodzakelijke en baanbrekende werk met Uw hart, Uw engagement, Uw tijd en Uw bijdragen!

Zie speciaal ook ons Derde Wereldproject!

www.the-great-learning.com          info@the-great-learning.com

020-6624037

Terug

home
(Back to the start of Han Marie Stiekema's website)

2003 © Copyright Han Marie Stiekema. All rights reserved.
Everyone may use this website as a source of inspiration. However, since it
is freely given, no-one can claim, copy or derive any text, rights,
position or status from this website.

Last revising: 02/27/07