Kosmische Moeder
HEALING the PLANET
Jezelf genezen, elkaar genezen, de wereld genezen

"Het Grote Werk"

Open Brief
Duits
Engels
Nederlands
Frans
Spaans
Portugees
Italiaans
Grieks

De Ego-Catastrofe

"SermeS"
De Nieuwe Wijsheids-Leraar

"Origin"
HET Sakrale Boek
De Oorspronkelijke Traditie/De Kosmische META-Religie Groene Mannen & Wijze Vrouwen Kosmische Moeder
Healing the Planet

Een Nieuwe Wereld

 


  SermeS

Open Brief aan Jean-Claude Juncker
President der Europese Commissie

(Q&A met Student)

Q.: Wat bedreigt de westerse cultuur het meest?

A.: Dat is gemakkelijk te beantwoorden. Door de identificatie met het ego en alles wat daarmee te maken heeft: commercialisering, consumptie-verslaving, oppervlakkigheid, verlies aan orientatie, zinloosheid etc. is het contakt met het Wezen, dat wat de mens werkelijk is, verloren gegaan. Hij/zij is daardoor speelbal van manipulerende, verslavende, materialistische, verstrooiende krachten geworden.

1. Opwekken van GEESTdrift

(Zin, Waarden)

Q.: Waar kan men dit het beste waarnemen?

A.: Ja, overal natuurlijk. De ontbindende krachten zijn als een tsunami die niet ophoudt, zij rollen dag en nacht, thuis en op het werk, op school en in de sportvereniging over ons heen. De meest kwetsbare groep is de jeugd, want deze is nog op zoek naar de eigen identiteit.

Q. Denkt U hierbij ook aan het probleem van radikalisering?

A.: Omdat de jeugd naar de eigen identiteit zoekt en in de westerse cultuur geen inspirerende, verheffende voorbeelden/levenswegen vinden kann, wordt de jeugd gevoelig voor „sterke overtuigingen“, zoals deze door radikaliserende groepen worden verbreid. Typisch wordt (niet in de laatste plaats door de media) de „bedreiging van buitenaf“ benadrukt. Het probleem is echter de innerlijke ontreddering van onze eigen cultuur.

Q.: Dat wat U "Ego-Catastrofe" noemt?

A.: De jeugd doorziet, dat de „waarden“ van onze maatschappij geen echte waarden zijn, maar slechts lege, oppervlakkige, holle frasen en beloften. Zij zelf zoekt echter naar zelfrespekt, waardigheid, zin en perspektief. Zij ontdekt, dat in onze westelijke woesternij de diepere betekenis van het leven onderdrukt wordt. Alles wordt gemanipuleerd, alles is leugen….Dat veroorzaakt heftige identiteitscrises, verveling, uitzichtsloosheid, depressie.

Q.: Waarom is zij (de jeugd) juist gevoelig voor religieuze voorstellingen en inhouden?

A.: Omdat het probleem, waarmee zij worstelen van religieuze natuur is. Want het antwoord op hun problemen ligt in de diepte „van hun ziel“. Zij zoeken ervaringen van transcendente aard om zo de oppervlakkigheid van het ego te kunnen overwinnen. Het einige, dat dus de innerlijke hopeloosheid van de jeugd kann opheffen, is het herstel van het (kosmisch)-geestelijke fundament van onze eigen cultuur. Zich daarvoor inzetten heeft de hoogste prioriteit.

Q.: Ik weet dat in uw gehele werk het herstel van de waarde van de mens centraalstaat, op alle niveau’s. Hier toch ook maar een korte uiteenzetting, waar het bij uw boodschap werkelijk om gaat?

2. Eenheid in Verscheidenheid

A.: Mijn profetie voor de EU: uiteindelijk hebben de technokraten alle „noodzakelijke“ wetten, regels etc. geimplementeerd, terwijl er geen mensen meer zijn, die dat alles ondersteunen. Dat zou het einde van „Uw“ EU betekenen, heer Juncker!

Q.: Steeds meer mensen keren zich af van de EU!

A.: Ja, daarom moet bij de verdere vormgeving van de EU – dus NU – dringend aan de bewustwording van de mensen gewerkt worden. Onze westerse geschiedenis heeft zich steeds verder in de richting van een opgeblazen ego ontwikkeld. Een samenleving gebaseerd op egocentrisme heeft echter geen levenskansen. Daarom heeft deze bij de verdere opbouw dringend voorlichting over de zo noodzakelijke „Eenheid in Verscheidenheid“ nodig. Vooral ook omdat Europa als veelvolkerengemeenschap zowiezo de neiging heeft zich te versnipperen.

Q.: En daarom zeker niet gemakkelijk te realiseren zal zijn….

A.: Integendeel. De langverwachte Eenheid (in de Verscheidenheid) bestaat al. Het is wat mensen van nature gemeenhebben. Het is het existentiŽle fundament van „Hemel, aarde en de gemeenschap“. Ieder mens (overigens ook de dieren, planten) is deel van het Geheel, of zij nu Christen, Moslem, Boeddhist, Taoist, Agnosticist of Atheist zijn. „Hemel“ kann als goddelijke Orde, kosmische Intelligentie, maar ook als Leegte of het Niets opgevat worden. Dat wij alle tegelijkertijd ook deel van de aarde en de gemeenschap zijn, moge duidelijk zijn. Dit inzicht bestond tot nu toe in de (politike) geschiedenis niet. Wanneer de nood het hoogst is…..

Q.: De bekentenis, dat wij alle deel van „Hemel, aarde en gemeenschap“ zijn, als nieuwe „kosmo-politieke“ verbondenheidsformule cq. ethisch principe, universeel en tegelijkertijd persoonlijk…..

A.: Waarbij iedereen tegelijkertijd zijn/haar eigen geloven of niet-geloven koesteren kann, dat is het ei van Columbus. Vrijheid in Verbondenheid dus. Het zou daarom beslist in de preambule van de toekomstige EU-constitutie moeten worden opgenomen. Het einige wat nu gedaan moet worden, is de mensen hun eigen existentiele situatie bewust te maken. Daartoe is een groot-aangelegde, EU-omspannende voorlichtingscampagne nodig.

3. Subsidiariteit op alle niveau‘s

Q.: In het begin vertelde U mij, dat voor een levensvatbare EU een derde zuil nodig is.

A.: De huidige EU is oligarchisch en ondemokratisch, zij creeert onmondige burgers, die uitsluitend hun eigeninteressen op het oog hebben. "Een staat gebaseerd op het (geisoleerde) individu enerzijds en de massa anderzijds kan niet funktioneren“. (Helmuth James Graf von Moltke/Kreisauer Kreis). Een levensvatbare EU heeft solidaire gemeenschappen nodig - „Zelfbestuurslichamen“ - naar het principe van subsidiariteit. De EU heeft dit in het Verdrag van Maastricht vastgelegd, er echter nooit de volledige consequentie uitgetrokken. De EU-crisis kan alleen worden overwonnen, wanneer de mensen opnieuw „Meester in eigen Huis“ - dus straat, buurt, gemeente, stad, provincie, land - worden. Het Europa van de Autonome Regio’s („Vrijstaaten“) als kern van een nieuwe Unie, bottom-up georganiseerd, dat is de enige weg om de mensen voor de EU te motiveren cq te engageren.

Heer Juncker: Gaat U de EU redden?

Lees het sakrale Boek „Origin“
SermeS: Nieuwe Wijsheidsleraar, „Groene Man“, Arts: Kluizenarij, Koningslaan 7, 3981 HD Bunnik, Nederland
Voor „Kosmische Bijeenkomsten“ met de SermeS, neem aub Kontakt met de Kluizenarij op.
www.healingtheplanet.info info@healingtheplanet.info

Back to Index

home
In order to have a full overview of the work,
we recommend you to first going back to the beginning of
Han Marie Stiekema's website.
Please, click HOME and proceed from there
.

 

 

 

 

1997-2015 © Copyright Han Marie Stiekema. All rights reserved.
Everyone may use this website as a source of inspiration. However, since it
is freely given, no-one can claim, copy or derive any text, rights,
position or status from this website.

Last revising: 07/31/15