OfficiŽle website
van
HAN MARIE STIEKEMA

 


ENGLISH
DEUTSCH
ESPA—OL
FRAN«AIS

"A New Story is unfolding itself...."

SAMENVATTING VAN MIJN TEACHING

1. Terugkeren naar de Oorsprong om daar het oude te laten afsterven
Ik ondersteun je door
Ons Big Event/Moeder Healing/Worship

2. Opnieuw geboren worden als Groene Man cq Wijze Vrouw
Ik ondersteun je door
de Universele Weg als "kloosterlijke discipline"/Studie

3. Inzet voor Transformatie/ Healing the Planet
Ik ondersteun je door
Training in Spirituele/Gezondheids/

Gemeenschaps en Aarde Service

4. CultuurVernieuwing
Lokaal, regionaal, nationaal, globaal

Zie ook:
Transformatorium

Alle onderwerpen kunnen worden gevonden in de Inhoud


Beste vrienden!

Keer Omme

Een schreeuw naar waarheid, gerechtigheid, vrede en heelheid van het leven gaat om de wereld. Het kan niet meer worden gestopt. Politieke "leiders" proberen te suggereren dat met enige "reparatiewerkzaamheden" de maatschappij gauw weer "okee" zijn zal. De crisis gaat echter veel en veel dieper. Onze ziel zelf is aangetast. Vandaar dat er een transformatie op alle niveau's van het bestaan nodig is, te beginnen met ons eigen diepste innerlijk....

Zonder enig toedoen van mijzelf heeft de Kosmische Moeder
Zich aan mij geopenbaard

Lang geleden werd onze relatie met "Hemel, aarde en de gemeenschap" op gewelddadige wijze vernietigd. Na vele eeuwen van (kerkelijke) onderdrukking hadden mensen geen andere keus dan terug te vallen op hun ego's. Het verlangen naar een geintegreerd leven in balans bleef echter diep in onze ziel bestaan. We probeerden het verlies te overcompenseren door de ophoping van materiŽle goederen. Meer hebben brengt je echter geen Zijn. Op het laatst word je wanhopig: meer, meer en meer en nog geeft het je niet de ultieme vervulling...

Wees niet bang

Het bewijst dat de globale crisis in wezen spiritueel is. Mensen die zich inzetten om de aarde te redden, hebben de neiging dit te vergeten. Het is de afwezigheid van Zijn waardoor mensen verslaafd raken aan het hebben! Dit proces heeft een lange geschiedenis, vandaar dat het diep in ons ingegrift is. Van de andere kant, van het eerste moment dat het Zijn verwerkelijkt is verdwijnt de zucht naar meer automatisch. Het is als in liefde. Als er liefde is, dan gaat de behoefte aan materiŽle dingen vanzelf omlaag. Dus, om de crisis te overwinnen moet de relatie met het Geheel hersteld worden

Ik kan je verzekeren dat ik alles gedaan heb om aan
mijn spirituele missie te ontkomen

Voor diegenen die reeds getroffen zijn door de economische crisis, werkeloosheid, hopeloosheid, burn-out en armoede, is de droom over. In plaats van daarover te treuren, vraag jezelf af of je de juiste droom gedroomd hebt! Geeft deze tijd - daarentegen - niet een grote kans om een meer uitgebalanceerde en vreugdevolle existentie op te bouwen, gebaseerd op de kwaliteit van leven cq Zelf-realisatie, vriendschap, wederzijdse ondersteuning, liefde, gerechtigheid en een Nieuwe Wereld?

"Heal the Planet", te beginnen met jezelf

Wij nodigen ieder uit om naar ons Big Event te komen. Het is een oord der genezing voor allen. Varierend van lichamelijke gezondheid (Persoonlijk Gezondheidsplan), pijnbehandelingen (Chinese Jadesteentherapie), tot onze OVC Health Check-up en de Universele Weg (spiritueel, emotioneel, lichamelijk). Het is een zeer attraktief event, alles met het doel onze healing naar onze directe omgeving uit te breiden

Ben ik Niets, ben ik alles

Wanneer de harten van de mensen eenmaal opengaan naast de wil tot verandering moet de spirituele dimensie vervolgens gekoppeld worden aan de ecologisch-sociale en economische werkelijkheden. Het "Healing the Planet" Initiatief is daarvan een voorbeeld

Begin van een Nieuw Tijdperk?

In een wereld waarin alles, zelfs de spiritualiteit, gecorrumpeerd is, waar kunnen wij nog toevlucht vinden? Wanneer niets ons diepste verlangen kan vervullen, dan hebben wij nog slechts een keuze: aan gene zijde gaan. Dus, is die Heelheid die wij zoeken wellicht gerelateerd aan "Het Eeuwig- Vrouwelijke", de Oorsprong van het Leven, het Mysterie dat diep is ingegrift in ons oergeheugen, Datgene Wat - in deze meest kritieke tijd, waarin zelfs ons overleven op het spel staat -   "ZichZelf" aan de wereld heeft geopenbaard?

De volgende Boeddha zal een Dienaar van de Grote Moeder zijn

Inderdaad, "Zij" - Vacuum, Kosmische Baarmoeder of "Grote Moeder" - en niet God zoals we Hem "kennen" is de Ultieme Realiteit: geboorte gevend aan het Licht (God, BoeddhaNatuur) en het universum. Het is Haar creatieve Kracht (1)

Ontwaakt!, structureer je leven om
en dien de ander

Bovendien, in tijden van verval zoals de onze - waarin ons ego de Kosmische Balans heeft verstoord - breekt het Vakuum al het oude, zieke, opgehoopte, lelijke en slechte - inderdaad Haar destruktieve Kracht (2) - af om zo de wereld te vernieuwen

Een Nieuwe Leraar

In 1974/'77 openbaarde Zij Zich via Haar Dienaar, in het dagelijks leven spirituele leraar, psychotherapeut en (holistisch) arts (sinds 1972). Het duurde echter ongeveer 33 jaar voordat hij "naar buiten trad"

Jezus heeft geen volgelingen, maar opvolgers nodig

Zijn missie is je te helpen om met de regeneratieve Kracht (3) van de Moeder samen te werken, om zo de vervreemde, een-dimensionale, patriarchale, rationalistische, technokratische, individualistische, materialistische en suicidale Woestenij te genezen

2012: Erkenning van de Kosmische Moeder
als de Ultieme Werkelijkheid

Deze ondersteunende Kracht van de Kosmische Moeder vertegenwoordigt de Heelheid des Levens, een wereld gebaseerd op onderlinge samenhang, vriendschap, solidariteit, balans, zorg, liefde, respect, samenwerking, gemeenschap, rechtvaardigheid en harmonie met de natuur

Mijn vrijheid? Een gevangene van de Eeuwigheid te zijn

Ons initiatief centreert zich rond een set van "core values", tegelijkertijd stimuleert deze persoonlijke spirituele groei, onderzoek naar alle religieuze tradities, openheid voor vernieuwing, gebaseerd op teaching, healing, training, studie en delen, waarin gemeenschap een belangrijke rol speelt

Een Nieuwe Geest voor
Een Nieuwe Wereld

De globale crisis is ons uur van de Waarheid. Het confronteert je met je onwetendheid, vervreemding, zelfbetrokkenheid, persoonlijke ambities, eigenwijsheid en de hebzucht naar meer. De echte bubbel is in ons: ons ego. Hoe pijnlijk is het dit te moeten erkennen!

Word steeds meer een nar; de wereld heeft mensen als jou nodig

Begrip, tolerantie, verzoening en vrede in deze verdeelde wereld is onze eerste prioriteit. Verschillende anderen gingen ons voor. Denk aan eucumenische bewegingen als Taize. Nu is het tijd dit uit te breiden naar andere religies. Daarvoor hebben we een nieuw symbool van eenheid nodig. Wie is meer "geschikt voor de taak" dan de Kosmische Moeder? In de meeste religies is Zij reeds de meest vereerde. Denk aan de Zwarte Madonna in Europa, maar ook in Latijns Amerika b.v. (Virgen de Guadalupe!), Durga en Kali in India, Kuan Yin in boeddhistische landen, het Tao als Baarmoeder in het Taoisme, de talrijke Godinnen heiligdommen wereldwijd, denk ook aan Hokhmah in het Jodendom, etc. Haar inclusiviteit schept grote hoop voor de "Eenheid in Verscheidenheid" die de wereld zo dringend nodig heeft 

De zin van het verval: sterven (ego) om opnieuw
geboren te worden (ware Zelf)

Hoe meer je (bewust) je spijt cq je pijn toelaat, des te sterker je verlangen naar heelheid. Alleen dan ga je naar de diepte van je Zijn en schud je je oude huid van je af om zo als Nieuw Zelf opnieuw geboren te worden

Diep van binnen ben ik onbezorgd over de wereld

Deze persoonlijke en collectieve Ommekeer is voorspeld door de Maya's van MesoAmerica duizenden jaren geleden. Zij denken in cycli in plaats van lineaire tijd. In 2012 loopt een oud tijdperk af, terwijl een nieuw begint. Het wordt gesymboliseerd door de Kosmische Moeder die geboorte geeft aan het Nieuwe Licht....

Het is tijd voor de Waarheid

Dus, erken dat de Westerse civilisatie in verval is. Het is een uitnodiging om tot de Oorsprong terug te keren om daar vernieuwd te worden. Is de Nieuwe Geest eenmaal geboren, word je opnieuw deel van het Geheel - Hemel, aarde en de (nieuwe) gemeenschap - ondersteund door de 7 Stappen van "Healing the Planet"

Mijn leven: dankbaarheid, schoonheid, vreugde.....liefde

Peace Walk 2
1981...."Buddha's Belly"

Han Marie Stiekema "Sermes"

Hem werd de Ultieme Allerhoogste Verwerkelijking geschonken
"Twee keer bemoederd (Dimeter) en drie keer geboren (Trigonos)"
(Ook "Lachende Boeddha" of "De Vriend" genoemd)

Perfecte Realisatie
Alles-Omarmende Verlichting
Onmetelijke onvergelijkbare onovertrefbare Glorie
De Oorsprong schonk deze gewone man
Een wedergeboorte als Universele Leraar
Een Nieuwe Stap in Evolutie
Bracht ik het zelf tot stand?
Helemaal niet!
Allerhoogste Realisatie is uit het Niets geboren
Ik ben de Zoon/Minnaar van de Moeder
De Kosmische Baarmoeder
Ben ik Niets ben ik alles
Ik juichte van vreugde
Dit is niet te vatten
Dankbaarheid, dankbaarheid

Lees zijn autobiografie: "Zoon/Minnaar van de Kosmische Moeder"
Een nieuwe traditie kan niet worden begrepen zonder de achtergrond van zijn stichter te kennen. Dat is de reden waarom wij HMS ruimte hebben gegeven om zich bekend te maken. Echter, vanaf het moment dat je hem kent, laat hem vallen!  

Zijn rol is die van "Groene Man", daarbij zijn commitment
t.a.v. de problemen die de mensheid zichzelf op de hals
gehaald heeft, onderstrepend

Lees meer over de achtergrond

Onze Oorspronkelijke Traditie
terugwinnen

In zijn leven kunnen drie stadia worden onderscheiden: "zijn" Drievoudige Verwerkelijking met daaropvolgend 10 jaar van ononderbroken gelukzaligheid; 15 jaar (of meer) Donkere Nacht van de Ziel, waarin hij zijn persoonlijkheid moest integreren in zijn Nieuwe Identiteit, om tot slot het Unitieve Leven in te gaan 

I.
(1977-1987)
Een wonderbaarlijke periode waarin hij leefde als "een lelie in het veld", een vogel in de lucht, overlopend van vreugde, totaal bevrijd cq  zorgeloos, rondzwervend als een "gevangene van de Eeuwigheid", als een "GodsNar", altijd in het Hier en Nu, op zijn fiets, van de natuur genietend, gedichten schrijvend....

II.
(1987-2008)
Contrary to many "enlightened" teachings HMS claims that even after Full Realization the ego returns. Personally, this would become the most difficult period of his life. Especially, the tendency of the ego to use the Realized State for its own purposes was a constant challenge. Only after his discovery of the Great Mother his identification with "his" attainment could be dropped  

Hij integreerde "binnen en buiten", hetgeen resulteerde in zijn (nog onvoltooide) monumentale werk "Origin", zich inzettend voor het lijden van de mensheid, van klein - pijn, angst, woede, stress, depressie, burn-out - tot groot - het overleven van de planeet. Het resultaat: hij roept iedereen op om zich in te zetten voor het redden van de aarde. Voor dat doel initieerde hij:

"Transformatie/Healing the Planet" in 7 Stappen
CultuurVernieuwingsInitiatief

III.
(2009-)
Nadat hij zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van de mensheid nagekomen was schonk het Ultieme hem het volledige Unitieve Leven. "Hij is Niets, dus is hij alles". Het bestaat uit het Zijn dat zijn wijsheid, mededogen en kracht zelfloos uitschenkt, ten bate van iedereen en alles

Deep gratitude goes to his wife and companion MeiMei. Compared to her undisturbable inner presence he sometimes felt a pityful creature desperately trying to find inner balance. She is the Goddess who understands his mission, giving him direction wherever needed, without making much fuss about it. Silence in action, really   

Vol-Ledig gerealiseerde leraren richten geen "eigen" organisatie op. Zij omarmen alles en iedereen zonder uitzondering. HMS is zo'n leraar. Bijvoorbeeld heeft hij in al deze jaren nooit volgelingen verzameld. Zijn benadering is daarentegen open, onafhankelijk, inclusief, non-sectarisch, interreligieus, intercultureel....

In tegenstelling tot de Kerk vat ik "MoederGods" letterlijk op

In de praktijk, zal hij zich terugtrekken in zijn (spirituele/interreligieuze) kluis "Moeder van God", met het doel een "leven van dankbaarheid, vreugde en overgave" en "een kloosterlijke dagindeling" te leiden. Mensen kunnen naar hem toekomen voor persoonlijk spiritueel advies, teaching, healing en begeleiding*

* Zie ook: "De Universele Weg" en "Ons Grote Event"

Zijn ultieme bestemming? Het uitroepen van de Universele Moeder als de Uiteindelijke Werkelijkheid, zoals aan hem - in 1977 - geopenbaard. Dit zal plaatsvinden in het jaar van de Grote Ommekeer 2012. Het is een Kosmisch Event waarin een Nieuw Tijdperk wordt aangekondigd. Indien mogelijk leert hij ieder jaar (voor enige weken?) in Yucatan, Mexico

De hoogste Realisatie: alles is zoals het is

Regular English/German teachings, as well. Zie verder de
zondagse internet uitzendingen

Han Marie Stiekema
Ermita "Madre de Dios"

Terug            Volgende

 

1997-2009 © Copyright Han Marie Stiekema. All rights reserved.
Everyone may use this website as a source of inspiration. However, since it
is freely given, no-one can claim, copy or derive any text, rights,
position or status from this website.

Last revising: 11/11/13